Noutati

Orarul de Circulație a autobuzelor rutei nr. 2

Orarul de Circulație a autobuzelor rutei nr. 2

Orarul de Circulație a autobuzelor rutei nr. 2 str. V. Alecsandri - or. Cricova”, pentru zilele de lucru începînd cu 03.09.2018.

24.08.2018 mai departe

ANUNT - Organizarea și desfășurarea consultărilor publice.

ANUNT - Organizarea și desfășurarea consultărilor publice.

Organizarea și desfășurarea consultărilor publice privitor la proiectarea  și amenajarea Planului Urbanistic General al orașului Cricova.

Vezi detaliile.

13.08.2018 mai departe

Planului Urbanistic General al orașului Cricova

Planului Urbanistic General al orașului Cricova

Primăria or. Cricova invită cetățenii și agenți economici la o consultație publică în legătură cu necesitatea adoptării unei decizii cu privire la proiectarea și amenajarea Planului Urbanistic General al orașului Cricova.

09.08.2018 mai departe

ANUNŢ  privind organizarea consultărilor publice

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice

În legătură cu problema aparută la prestarea serviciului de colectare, evacuare și depozitare a deșeurilor menajere solide, dar și ținînd cont de faptul, că această problema vizează în particular pe fiecare locuitor al comunității, Î.M. ”Regia Comunal - Locativă Cricova” organizează, pentru data de 18.08.2018 ora 1700 în incinta Casei de cultură or. Cricova, consultări publice cu cetățenii și agenții economici din or. Cricova, în vederea identificării soluțiilor optime de remediere a problemei create în domeniul vizat.

25.07.2018 mai departe

A  N  U  N  Ţ

A N U N Ţ

Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei oraşului Cricova.

18.06.2018 mai departe

A N U N Ţ

A N U N Ţ

Primăria or. Cricova anunță pentru data de 26.04.2018, ora10.00 în incinta Primăriei or. Cricova, str. Chișinăului, 90, desfășurarea ”licitației cu strigare” de vînzare-cumpărare a terenurilor și bunului.

11.04.2018 mai departe

A  N  U  N  Ţ

A N U N Ţ

Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei oraşului Cricova.

08.06.2017 mai departe

A N U N Ţ

A N U N Ţ

Primăria oraşului Cricova anunţă la data de 11.05.2017 concurs de suplinire a postului vacant de specialist (perceptor fiscal).

15.04.2017 mai departe