Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

Noutati

ANUNȚ

Primăria orașului Cricova anunță concurs la funcția de Director al Școlii de Arte din or. Cricova.

 aActe obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015);

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 a regulamentului specificat;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Termenul limită de depunere a dosarului  - până la 21.11.2022.

 

Informații suplimentare la tel: (022)453-236;  

                                                  (022) 430-212

08.11.2022 mai departe

Anunț

Anunț

La data de 09.11.2022, 06.12.2022 va fi demarată activitatea cu genericul Ziua contribuabilului” în incinta Primăriei or. Cricova.

Funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală Rîșcani va asigura deservirea contribuabililor și acordarea asistenței pe aspecte fiscale.

 

Stimați contribuabili cu orice întrebare pe aspecte ce țin de administrarea fiscală Vă adresați în bir. 2 din cadrul Primăriei or. Cricova în intervalul orelor 9.00-17.00.

31.10.2022 mai departe

Buget 2023

                                                           Primăria or. Cricova Vă invită

la data de 18.11.2022, orele 16.00, în incinta primăriei, să paricipați la consultările publice privind

„Proiectul de buget pentru anul 2023 al orașului Cricova” publicat pe pagina oficială primariacricova.md

în compartimentul DISPOZIȚII

31.10.2022 mai departe

ANUNȚ

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă concurs de suplinire a postului  vacant de Director al Centrului de Tineret (desfășurarea concursului – 15.11.2022)

Cerinţe față de candidați:

- cetățean al Republicii Moldova;

- cunoașterea limbii române;

- cunoașterea calculatorului: Word, Excell, Power Point;

- studii superioare și/sau specializate în domeniu.

    

       Candidații vor susține interviul și vor prezenta proiectul planului de dezvoltare al Centrului de Tineret Cricova pentru următorii 5 ani.

      Termenul limită de depunere a dosarului  - până la 14.11.2022.

 

     Informaţii suplimentare la tel: (022)453-236.

17.10.2022 mai departe

ANUNȚ

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria orașului Cricova anunță concurs, la data de 10.11.2022, la funcția vacantă de Director al Instituției de Educație Timpurie nr. 33 or. Cricova.

 Termenul limită de depunere a dosarelor - 30 de zile de la data publicării (publicat în MO nr. 308-313 din 07 octombrie 2022)

și trebuie să cuprindă următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului

      pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015);

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 a regulamentului specificat;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi

      neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Informații suplimentare la tel: (022)453-236; 

                                                  (022) 453-238

13.10.2022 mai departe

ANUNȚ

  Serviciul Fiscal de Stat

 

Anunț

La data de 30.09.2022, va fi demarată activitatea cu genericul Ziua contribuabilului” în incinta Primăriei or. Cricova.

Funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală Rîșcani va asigura deservirea contribuabililor și acordarea asistenței pe aspecte fiscale.

Stimați contribuabili cu orice întrebare pe aspecte ce țin de administrarea fiscală Vă adresați în bir. 2 din cadrul Primăriei or. Cricova în intervalul orelor 9.00-16.00.

 

_________________________________

Funcționarul  fiscal -

în serviciul  contribuabilului”

19.08.2022 mai departe

COMUNICAT INFORMATIV

Solicitare din partea  secției logistică și administrare a  Penitenciarului nr.4 - Cricova.

18.08.2022 mai departe

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria or.  Cricova anunță   expunerea la licitaţia „cu strigare” a dreptului de locațiune a terenului.

19.07.2022 mai departe

COMUNICAT INFORMATIV

    Start Proiectului  „Basarabia salută Bucovina”,

realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

în cadrul Programului „Cultură”.

24.06.2022 mai departe