Turism

Pe fundalul crizei vinificaţiei, Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A. se ambiţionează să atingă nivelul vinificaţiei performante mondiale

Vinificaţia şi viticultura, fiind de importanţă strategică pentru Republica Moldova, a cunoscut diverse etape de dezvoltare, atât ascendente, cât şi mai puţin favorabile. Impactul embargoului din Federaţia Rusă a influenţat esenţial asupra ramurii. Unele fabrici au cedat în faţa ei, anunţându-şi insolvabilitatea. Având datorii creditoare de peste o sută milioane de dolari faţă de băncile comerciale pentru creditele nerambursate, dar şi faţă de producătorii materiei prime în valoare de peste 200 mil. de lei, ramura a atins punctul culminant al crizei – datoriile întreprinderilor se echivalează în prezent cu valoarea totală a activelor acestora.

În acest context, surprinde situaţia Combinatului de Vinuri „CRICOVA” S.A., care a reuşit să ţină piept recesiunii globale, concurenţei dure, pe alocuri neloiale, drept urmare a reorientării companiilor autohtone pe piaţa internă. Evoluţia indicatorilor financiar-economici confirmă viabilitatea întreprinderii care nu a fost afectată de aceste situaţii de forţă majoră. În ultimii zece ani, vânzările companiei s-au dublat, însumând în total mai bine de 1,164 mlrd de lei. Întreprinderea nu a înregistrat pierderi, ba mai mult a obţinut profit net în valoare de 2,09 mil. de lei, conform rezultatelor anului 2009. În decurs de zece ani, au fost investiţi peste 211 mil. de lei în procesul de producere, în dotarea tehnico-materială, în construcţii, precum şi în plantarea a 600 ha de vii.

În condiţiile dificultăţilor social-economice, întreprinderea a reuşit să păstreze componenţa colectivului şi chiar să creeze noi locuri de muncă: din 2000 numărul acestora s-a dublat. Este relevant că din cei 5-6 cei mai vestiţi şi calificaţi enologi din ţară, doi activează în cadrul Combinatului „CRICOVA”. Salariul mediu pe companie a sporit, în zece ani, practic mai bine de două ori; pentru 1 iulie a.c. este preconizată următoarea etapă de majorare a salariului.

Evoluţiile de ultima oră permit managementului companiei să facă prognoze optimiste pentru anul curent. Conform rezultatelor, la 1 iunie 2010, volumul de producţie a sporit de două ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar la finele anului 2010 se aşteaptă o creştere cu 1-2 milioane de sticle comparativ cu 2009. „CRICOVA” achită anual circa 25– 30 mil. de lei în calitate de defalcări la buget.

Această temelie pe care se bazează „CRICOVA”, dar şi intenţia fermă a administraţiei de a menţine şi promova în continuare specializarea şi patrimoniul companiei create în decursul a mai bine de şase decenii, rolul ei de carte de vizită a Republicii Moldova impune aplicarea unor soluţii de dezvoltare durabilă a combinatului. Directorul general al companiei, Valentin Bodiul, care conduce întreprinderea de mai bine de 20 ani, înregistrând performanţe manageriale remarcabile, ne-a împărtăşit unele detalii referitoare la planurile de dezvoltare care, la prima vedere, în condiţiile actuale, par cel puţin neordinare:

Am elaborat un proiect de reconstrucţie şi retehnologizare a combinatului, după care va urma şi o etapă logică de dezvoltare a întreprinderii în bază nouă. În următorii trei ani, preconizăm să investim circa 8–10 mil. de euro în reformare. Eventualele surse de acoperire deja sunt identificate: vom apela la resurse creditare din cadrul ţării şi investiţii de peste hotare, dar vom utiliza şi resursele proprii. O spunem franc – proiectul pe care intenţionăm să-l implementăm este unul ambiţios, având în vedere starea de lucruri existentă în majoritatea întreprinderilor vinicole din R. Moldova. Însă avem tot temeiul să spunem că acesta va fi realizat. Or, compania s-a manifestat în decursul mai multor ani ca partener onest al băncilor comerciale. Drept dovadă în acest sens serveşte faptul că suma de bază a creditelor care ni le-am asumat se stinge în termenele stabilite.

Bancherii spun: „Banii iubesc liniştea”. Experienţa mondială managerială mai are o maximă: „Businessul înseamnă mai întâi de toate relaţii”. Îmbinarea acestor două filosofii în cadrul unei personalităţi – managerul acestei impetuoase întreprinderi – provoacă acel efect uimitor pe care îl demonstrează azi CRICOVA. În timp ce băncile comerciale devin din ce în ce mai prudente vizavi de oportunitatea finanţării fabricilor vinicole, iar statul este în căutarea colacului de salvare pentru acest sector, încercând să le faciliteze rambursarea datoriilor şi identificarea altor mijloace disponibile, CRICOVA se descurcă fără a-l împovară în plus. Planurile strategice ale acesteia uimesc, dar inspiră încredere, inclusiv din partea partenerilor. Acum un deceniu, compania avea altă percepere din partea acestora, fiind văzută de cele mai dese ori în calitate de întreprindere cu o perspectivă incertă cu proprietate integral de stat.

Această calificare, de fapt, a fost una justificată, însă doar până în anii 90. Aici se concentrau cei mai buni specialişti, toată producţia de elită de pe întreg teritoriul R. Moldova, fabrica fiind exponentul oficial al vinului moldovenesc peste hotare, bucurându-se de tutelare din partea instituţiilor de stat. Însă, odată cu independenţa R. Moldova, a venit şi independenţa Combinatului de Vinuri „CRICOVA” S.A., întreprinderea având deja de 20 de ani propriul vector de dezvoltare. Actualmente, combinatul este apreciat ca unităţile economice private, doar că este mai viabilă decât multe dintre acestea şi, respectiv, mai prosperă. S-ar părea o formalitate acest fapt, însă, graţie schimbării perceperii ei în interiorul, dar în special în exteriorul R. Moldova, s-a schimbat şi atitudinea faţă de „CRICOVA”. A fost o adevărată realizare pentru că a aprins lumină verde proiectelor investiţionale, iar capacităţile şi performanţele ei sunt văzute în prezent drept realizări proprii.

Totuşi o moştenire a „erei de aur” este deconcentrarea patrimoniului Combinatului, inclusiv a suprafeţelor de producţie şi a viţei-de-vie, ceea ce implică creşterea cheltuielilor de cost. Astfel, administraţia şi-a propus drept scop în cadrul proiectului optimizarea acestui sistem prin concentrarea pe o singură suprafaţă a prelucrării primare a producerii şi îmbutelierii vinului. Astfel rămâne nemodificat subsolul pentru maturizarea vinului de calitate şi fabricarea spumantului clasic.

Nu în ultimul rând, proiectul de reformare va include şi măsuri privind dezvoltarea continuă a aspectului turistic al companiei. Situate la doar 11 km de capitală, vestitele galerii naturale ale combinatului cu o lungime de peste 100 km, majoritatea folosite pentru depozitarea vinului, fac din CRICOVA una din cele mai mari atracţii turistice din Republica Moldova. O abordare nouă a acestui avantaj va permite valorificarea deplină a capacităţilor acestui obiectiv situat în localitatea Cricova, supranumit „Oraşul Stropilor de Soare”.

Reformarea este privită de „CRICOVA” ca proces de transformare a companiei în una cu management modern european. Graţie acesteia, întreprinderea nu doar îşi va consolida statutul de pilon de bază al vinificaţiei moldoveneşti, ci se va plasa pe orbita vinificaţiei performante mondiale. În primul deceniu al mileniului trei, Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A., singura companie din Moldova care s-a învrednicit de „Ordinul Republicii”, în mod consecvent şi-a fortificat poziţiile pe piaţa internă unde sunt livrate circa 40-60 la sută din volumul de producere – normă valabilă pentru ţările vinificatoare europene. Acum însă capacităţile şi potenţialul companiei tind să depăşească hotarul Republicii Moldova prin lansarea amplei şi ambiţioasei strategii de reformare. Urmează doar ca interesele egoiste de grup şi alte intenţii negative să nu afecteze aceste frumoase aspiraţii.

Dacă a existat cândva pasărea Phoenix, aceasta a trecut cu siguranţă şi prin hrubele de la CRICOVA. Din ruinele celui de-al Doilea Război Mondial a luat naştere Combinatul de Vinuri ”CRICOVA” S.A. Prin încercări necontenite, posibilităţi postbelice limitate, piatră cu piatră, s-a edificat actuala faimă şi mândrie a Moldovei. În pofida obstacolelor – combaterea alcoolismului, centralismul sufocant, mâncărimea reformării veşnice, deetatizări, deconcentrări etc. – pe care le-a înfruntat, Combinatul a reuşit de fiecare dată să-şi mobilizeze resursele, să renască din scrum ca pasărea Phoenix.
Prin ce se explică acest fenomen, care sunt „tainele” acestuia? Evident, răspunsul este şi managementul, şi colectivul. Istoria se face de personalităţi. Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A. este condus din 1987 de V.E. Bodiul, cavaler al Ordinului Republicii, deţinătorul distincţiei „L. Goliţîn” pentru merite deosebite în enologie.

Acest articol scris de Jurnal de Chișinău a fost publicat în numărul din 11 June 2010 a ziarului "Jurnal de Chişinău" la rubrica Economie.