Adeverinte

La solicitarea cetăţenilor primăria or. Cricova eliberează următoarele certificate:

 • Adeverinţă despre componenţa familiei
 • Certificat despre locul de trai
 • Certificat despre lipsa datoriilor pe impozite
 • Adeverinţă nu este angajat în cîmpul muncii
 • Adeverinţă despre executarea înmormîntării
 • Certificat de intrare în posesie
 • Certificat despre posesia (lipsa) cotei de teren agricol
 • Certificat despre posesia (lipsa) gospodăriei ţărăneşti

La eliberarea acestor certificate (adeverinţe) este necesar de a prezenta obligatoriu următoarele acte:

 • Buletinul de identitate
 • Tichet despre lipsa datoriilor pe impozite (se verifică de către perceptorii fiscali);

Şi în dependenţă de certificatul solicitat se mai prezintă:

 • Carnetul de muncă (în cazul lipsei carnetului de muncă – Act de la consilier ce confirmă lipsa lui);
 • Adeverinţa de deces eliberată de OSC Făleşti (Oficiul Stare Civilă);
 • Adeverinţele de naştere ale copiilor.
   

 

ADEVERINŢĂ

Eliberată cet._______________________________________________

precum, că  Dumnealui (ei) întradevăr  este  locuitorul   or. Cricova  şi are

domiciliul în str._________________________________________________

 

Adeverinţa  este  eliberată pentru a fi prezentată la locul solicitat.

________________________________________________________________

 

Primarul or. Cricova                            Valentin Guţan

 

Primăria  or. Cricova

ADEVERINŢĂ

Eliberată cet.______________________________________________

domiciliat (ă)__________________________________________________, precum că  Dumnealui (ei) într- adevăr nu are  datorii pe impozite  faţă de  primăria  or. Cricova.

Adeverinţa  este  eliberată pentru a fi prezentată la locul solicitat. __________________________________________________________________

 

Primarul or. Cricova                            Valentin Guţan

 

Primăria  oraşului  Cricova

 

Adeverinţă

Eliberată  cet.___________________________________________________

domiciliat (ă)___________________________________________________

precum, că Dumnealui (ei) într-adevăr are  următoarea  componenţă a  familiei:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

Adeverinţa este eliberată pentru a fi prezentată la locul solicitat.

 

Primarul or. Cricova                                       Valentin Guţan

 

ADEVERINŢĂ

Eliberată cet._______________________________________________

domiciliat (ă)____________________________________________________, precum că  Dumnealui (ei) într-adevăr nu este angajată în cîmpul muncii de la
_______________________pînă în prezent.

_______________________________________________________________

Adeverinţa  este  eliberată pentru a fi prezentată la  locul solicitat.

_______________________________________________________________

 

Primarul or. Cricova                            Valentin Guţan

 

CERTIFICAT

Eliberat cet._____________________________________ a.n.________

domiciliată pe adresa str.___________________________________________, precum că D-ei intradevăr a născut şi a educat  pînă la vîrsta de 3 ani (5ani)

_______ copii:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

4.___________________________________________________________

5.___________________________________________________________

 

Certificatul  este eliberat  pentru a fi  prezentat  la locul solicitat.

 

Primarul or. Cricova                                       Valentin Guţan

 

CERTIFICAT

 

Prin prezentul certificate primăria or. Cricova confirmă faptul că

cet. __________________________________________________

domiciliat(ă) în str. ______________________________________

nu are în proprietate cotă de teren echibalent în hotarele administrative

ale or. Cricova.

Certificatul este eliberat pentru a fi prtezentat la CTAS Cricova.

 

Primarul or. Cricova                                                      Valentin Guţan

 

 

CERTIFICAT

 

Prin prezentul certificate primăria or. Cricova confirmă faptul că

cet. __________________________________________________

domiciliat(ă) în str. ______________________________________

nu are în proprietate cotă de teren agricol şi nu are înregistrată gospodărie ţărănească.

Certificatul este eliberat pentru a fi prtezentat la Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

 

Primarul or. Cricova                                                      Valentin Guţan

 

* Certificatele se eliberează  de către specialistul în relaţii cu publicul şi specialistul pentru reglamentarea regimului funciar luni si vineri de la orele 8-00  --  13-00.