Dispozitii

Dispoziția nr. 03-5/14  din 06 februarie 2024 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova ”

Dispoziția nr. 03-5/243 din 08 decembrie 2023 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova”

Dispoziție nr. 03-5/220 „Cu privire la examinarea și desfășurarea consultărilor publice la proiectul de buget pe anul 2024”

Dispoziția nr. 03-5/182 din 07 septembrie 2023  „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova”

Dispoziție nr. 03-5/147 din 03 iulie 2023

DISPOZITIE Nr. 03-51 144 din 14 iunie 2023

Disp. 03-5-122 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare al Consiliului orășenesc Cricova.

Dispoziția nr. 03-5/10 din 09 februarie 2023 „ Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova” 

Dispoziția nr. 03-5/93 din 22 noiembrie 2022 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova”

Cu privire la întroducerea unor modificări ăn dispoziția nr. 03-5/82 din 31.10.2022 „

Cu privire la examinarea și desfășurarea consultărilor publice la proiectul de buget al or. Cricova pe anul 2023

Cu privire la examinarea și desfășurarea consultărilor publice la proiectul de buget al or. Cricova pe anul 2023.

Dispoziție nr. 03-5/56 din 25 iulie 2022 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Orășenesc Cricova”

Dispozitie nr. 03-5/41 din 27 mai 2022 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova ”

Dispoziția nr. 03-5/28 din 03 mai 2022 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Cricova”

Disp. 03-5-23 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenecs Cricova.

Disp. 03-5-19 Cu privire la organizarea consultărilor publice privitor la majorarea tarifelor la serviciile comunale.

Dispoziția nr. 03-5/16 din 25 martie 2022 „Cu privire la convocarea extraordinare a ședinței Consiliului Orășenesc Cricova”

 „Dispoziție nr. 03-5/04 din 09 februarie 2022 „ Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Orășenesc Cricova”

Dispoziție nr. 03-5/120 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Cricova 

Dispoziție nr.  03-5/119 has. Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova

Dispoziție nr.  03-5/116 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Cricova

Dispozitie cu privire la proectul de buget pe anul 2022

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului din 22.06.2021 https://primariacricova.md/images/u/12/files/2021/06/Cu%20privire%20la%20convocarea%20%C8%99edin%C8%9Bei%20ordinare%20din%2022_06_2021.PDF

Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de salubrizare a teritoriului din orașul Cricova în cadrul bilunarului 05.03.2021-30.04.2021

Dispozitie Convocare 18.02.2021.

Dispoziție nr. 03-5/105.

Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului or. Cricova pe data de 11.12.2020

Dispoziție de convocarea ședinței din 08.12.2020.

Dispozitia 03-5/90 

Raport buget

Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului orasenesc Cricova.

Cu privire la numirea dlui Victor Slobozianu în funcția de viceprimar.

Dispozitie de convocare a sedinței consiliului la 20.05.2020.

Dispozitie sedinta consiliului 16.04.2020

DISPOZITIE CONVOCAREA SEDINTEI 26.03.2020 - HASURAT.

DISPOZITIA COMISIA  CELULEI DE MINOTORIZARE.

Dispozitie 03-5/18 din 12 martie 2020

2019

Dispozitie  convocarea sedintei 28.11.2019.

DISPOZITIE SEDINTA CONSILIULUI 07.11.2019.

Dispozitie rezultatele cel mai bun elev 2019 -Hasurat.

Cu privire la  măsurile de apărare împotriva incendiilor, profilaxia și combaterea premizelor incinerării deșeurilor, vegetației uscate în păduri și spații verzi.

DISPOZIRIE CONVOCAREA CONSILIULUI 14.02.2019.

Dispozitia sedinta consiliului 15.02.2019.

2018

SEDINTA CONSILIULUI 06.12.2018.

Convocarea sedintei 01.11.2018

Dispozitie nr. 03-5-65 Cu privire la convocarea sedintei consiliului.

Dispozitia 03-5-63 Rezultatul Concursului Cel mai Bun Elev 2018.

Dispozitie Cu privire la desfăsurarea Concursului Cel mai bun Elev.

Dispozitia nr. 03-5-36 din 28.03.2018 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului la data de 05.04.2018.

Dispozitie  organizarea si desfasurarea masurilor de salubrizare 12.03.2018-06.04.2018

Dispozitie convocarea sedintei consiliului la 15.02.2018

2017

Dispozitie cu privire la convocarea sedintei consiliului la 07.12.2017

Dispozitia convocarea ședintei extraordinare 13.10.2017

Dispozitie sedinta consiliului din 14.09.2017

Dispoziția  convocarea extraordinară a Consiliului

Specialisti de a incheia procese verbale contraventionale

Înlăturarea consecintelor calamitatilor nturale 2017

Dispoziția cu privire la convocarea sedinței la data de 13.04.2017

Dispoziația cu privire la Convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășănesc Cricova

2016

Dispozitie sedinta Consiliului 08.12.2016

Dispoiţie privire cu la examinarea proiectului de buget al Primariei orasului Cricova pe anul 2017

Dispoiţie cu privirea convocarii şedinţă din 01.11.2016

Dispozitia cu privire la Rezultatul concursului

2015

Dispoiţie şedinţă 03.12.2015

2014

D I S P O Z I Ţ I E  nr.03-5/216  din 03 noiembrie 2014

D I S P O Z I Ţ I E  nr. 03-5/16 din  05 februarie 2014

2013

D I S P O Z I Ţ I E  nr. 03-5/244 din  09 decembrie  2013
Cu privire la convocarea şedinţei extraodinare a Consiliului orăşănesc Cricova

2012

D I S P O Z I Ţ I E  nr.03-5/247 din  8 noiembrie 2012

D I S P O Z I Ţ I E  nr.03-5/212  din  17 octombrie  2012, D e c i z i A nr.8/4 din   18  octombrie   2012, D e c i z i e  nr.8/1 din    18  octombrie  2012

La data de 23.07.2012 a fost emisă Dispoziția Primarului nr.03-5/164 din 23.07.2012 "Cu privire la convocarea Ședinței ordinare a Consiliului orășănesc Cricova"

La data de 21.06.2012 a fost emisă Dispoziția Primarului nr.03-5/135 din 21.06.2012 "Cu privire la convocarea Ședinței ordinare a Consiliului orășănesc Cricova".

Pe data de 18.05.2012 a fost emisă Dispoziţia Primarului nr.03-5/104 din 18.05.2012 "Cu privire la convocarea Ședinţei ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova"

Pe data de 18.04.2012 a fost emisă Dispoziţia Primarului nr.03-5/87 "Cu privire la ziua de odihnă din luna aprilie 2012"

La data de 06.04.2012 a fost emisă Dispoziţia nr.03-5/70 din 06.04.2012 "Cu privire la prevenirea incendiilor"