Datele de contact

Adresa primariei: str. Chisinaului 90, or Cricova.

PROGRAM DE LUCRU AL PRIMĂRIEI

LUNI - VINERI  08.00 – 17.00

 

ORELE DE AUDIENŢĂ A PRIMARULUI

LUNI 15.00 – 17.00

VINERI 08.00 – 12.00

Poșta electronica : primcricova@gmail.com

L I S T A - funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Valentin  Guțan Primarul or.Cricova 022-45-32-36
2. Victor Slobozianu Viceprimarul or. Cricova 022-43-02-03
3. Natalia Spătaru Secretar interimar al Consiliului 022-45-32-38
4. Evghenii Derdea Arhitect-șef 022-45-33-61
5. Galina Cravcesco Contabil-șef 022-45-33-43
6. Svetlana Guțu Specialist în planificare 022-43-02-90
7.  Irina Rusu Perceptor fiscal 022-45-32-70
8.  Valentina Cravcescu Contabil casier 022-45-33-43
9.  Lilia Munteanu Specialist în probleme recrutării și încorporării 022-43-02-12
10. Natalia Chilaru  Contabil salariu 022-45-33-46
12. Maria Jelehovschi Contabil bunuri materiale 022-45-33-46
13.  Angela Platon  Asistent social 022-43-02-32
14.  Maria Zaicenco Asistent social 022-43-02-32

        

Map