Biserica "Sf. Ierarh Nicolae", or. Cricova

Scurt istoric: Prima atestare documentară a existenţei unui sfînt locaş în oraşul Cricova datează din 1794 - biserica cu hramul  ,,Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

După anul 1812 biserica îşi schimbă hramul in cinstea ,,Sf.Arhanghel Mihail”, iar ca preoţi slujitori sunt amintiţi Grigore Leca şi Gheorghe Midoni.

În anul 1850, loan Afanasiev Porosici este numit preot paroh al bisericii ,,Sf. Arhanghel Mihail” în locul tatălui său decedat.

După această data în documentele de arhivă nu întîlnim informaţii referitoare la această biserică. Însă, conform ziarului ,,Noutăţi din regiunea Basarabiei”, biserica din nuiele de pe moşia Cricova, a existat pînă în anul 1897 cînd a ars totalmente. Locul unde a existat vechea biserică este pe teritoriul bisericii actuale.

La 21mai anul 1931 la sărbătoarea „Minunea Sf.Ierarh Nicolae" Mitropolitul Gurie-Grosu sfinţeşte locul viitoarei biserici cu hramul „Sf.Ierarh Nicolae", punînd prima piatră de temelie pe teritoriul şcolii primare.

Din amintirile lui Ursu Elifir, fiul unuia dintre membrii comitetului de construcţie, putem relata,că la 1940 biserica era construită pînă deasupra geamurilor.

Între anii 1941-1944 sunt ridicate şi turnurile bisericii, care erau din lemn de salcîm îmbrăcate cu ţiglă metalică.

În anul 1944 cu venirea armatei sovietice lucrările în biserică au fost stopate, iar despre soarta preotului Valeriu Zavalniţki nu se cunoaşte nimic.

În anul 1959 hramul satului Cricova este trecut de la 22 mai „Sf.Ierarh Nicolae" la data de 7-8 noiembrie şi coincide cu prăznuirea Revoluţiei din octombrie şi sărbătoarea „Sf.Mc Dimitrie".

În 1993, la iniţiativa unui grup de credincioşi în frunte cu Ursu Elifir, Gilcă Natalia, Bradu Eufrosinia, Consiliul orăşenesc Cricova a retrocedat clădirea bisericii spre închinarea credincioşilor ortodocşi. Tot în acel an au început lucrările de reconstrucţie a bisericii cu aportul preotului paroh Vasile Trofim şi a comunităţii, care au durat pînă în 1996.

Sărbătoarea hramului a fost preschimbată la data de 22 mai în anul 2001, graţie strădaniei preotului actual parohului Andrei Branişte şi a comitetului bisericesc, cînd a avut loc prima sfinţire cu hramul „Sf.Ierarh Nicolae" a bisericii şi a sfintului Pristol.

Adresa juridică a biseriii: or. Cricova, str. Chişinăului 65, tel.: 45-33-82