Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

Bine ati venit pe site-ul oficial al primariei orasului Cricova

Primaria Cricova

Cricova este un oraș din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova, situat la 11 km de Chișinău. Datorită galeriilor naturale de peste 120 km, majoritatea  folosite pentru depozitarea vinului, Cricova este una dintre cele mai mari atracții turistice din Republica Moldova. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.

mai multe despre orasul Cricova

 

Noutati

Anunt

Primăria or. Cricova a inițiat procedura   Cererea Ofertelor de Prețuri publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

  Construcția rețelelor de apeduct și canalizare în cartierul locativ str. Chișinăului 94-102 or. Cricova mun. Chișinău.

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1720598534061

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21252808/   

 Telefon de contact: 022-430290

11.07.2024 mai departe

LICITAȚIE

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 03.07.2024, orele 10.00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90 desfășurarea licitaţiei funciare cu strigare privind:

Vânzarea-cumpărarea terenului:

1.      teren cu nr. cadastral 3156104298 , suprafaţa de 0,08 ha, intravilan - str. Aron Pumnul 1, pentru construcții,  preț inițial de expunere   - 1 mln 500 mii  lei;

Vânzarea-cumpărarea dreptului de arendă a terenului pe 10 ani:

1.      teren cu nr. cadastral 3156108197, suprafața – 0,006 ha, intravilan - str. Șoseaua Chișinăului f/n, pentru amplasarea unui obiectiv comercial/prestări servicii provizoriu în ansamblu cu stație de așteptare a transportului urban , fără drept de privatizare,  preț inițial de expunere -  100 mii lei.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte până la data de 02.07.2024, orele 12:00:

-         cererea (formular tipizat, se completează la depunerea actelor);

-         copia actului de identitate;

-         extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;

-         procura, în cazul participării prin reprezentanți;

-          dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a terenului   (IBAN MD45TRPDAK371210B02821AB)

-         dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a dreptului de arendă asupra terenului ( IBAN MD71TRGDAK14153301510000)

-          taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei

                (IBAN MD25TRPDAK142310A11185AA)

     Doritorii de a se familiariza cu terenul expus la licitație se pot adresa la primăria or. Cricova  în anticameră la tel. (022)430-212.

   Comunicatul informativ a fost aprobat prin Decizia nr. 1/2  a comisiei de licitație conform procesului-verbal nr. 1 din 04.06.2024.

02.07.2024 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de

 Achiziția de valoare mică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

    ” Lucrări de reparații curente din cadrul IP LT Alexei Mateevici or. Cricova

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1718888643345

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21241391/   

 Telefon de contact: 022-430290

20.06.2024 mai departe