Bine ati venit pe site-ul oficial al primariei orasului Cricova

Primaria Cricova

Cricova este un oraș din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova, situat la 11 km de Chișinău. Datorită galeriilor naturale de peste 120 km, majoritatea  folosite pentru depozitarea vinului, Cricova este una dintre cele mai mari atracții turistice din Republica Moldova. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.

mai multe despre orasul Cricova

 

Noutati

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în or. Cricova mun. Chișinău ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1708616915482

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21176916/   

 Telefon de contact: 022-430290

23.02.2024 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Autospeciala comunală combinată cu distribuitor de materiale antiderapante uscate și lama de nivelare ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1708610902513

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21176818/   

 Telefon de contact: 022-430290

 

22.02.2024 mai departe

LICITAȚIE

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 20.02.2024, orele 10.00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90 desfășurarea licitaţiei funciare cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor pentru construcții:

Vânzare a terenurilor:

  1. teren cu nr. cadastral 3156101278 cu suprafaţa de 0,0501 ha, pentru construcţii, str. Chișinăului  f/n, preţ iniţial de expunere - 1 mln. 200 mii lei
  2. teren cu nr. cadastral 3156105267, cu suprafața de 0,0531 ha, pentru construcții, str. Miorița 7,  preţ iniţial de expunere - 150 mii lei, (conform art. 4  alin. 9 din Legea nr. 1308 din 25.07.1997 - la licitație vor participa doar deținătorii de terenuri adiacente cu numerele cadastrale 3156105397, 3156105409, 3156105277, 3156105268).

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte până la data de 19.02.2024, orele 12:00:

  • cererea (formular tipizat, se completează la depunerea actelor);
  • copia actului de identitate;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;
  • procura, în cazul participării prin reprezentanți;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a terenului

( IBAN MD45TRPDAK371210B02821AB)

  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei

( IBAN MD25TRPDAK142310A11185AA)

     Doritorii de a se familiariza cu terenurile expuse la licitație se pot adresa la primăria or. Cricova, în anticameră.  Informaţii la tel. (022)453-236; (022)430-212.

        Comunicatul informativ a fost aprobat prin Decizia comisiei de licitație conform procesului-verbal nr. 1 din 16.01.2024.

08.02.2024 mai departe