Cricova - Scurt istoric

CricovaOrașul Cricova a fost menționat documentar în anul 1431 cu denumirea Vadul Pietrei.

Cricova este un oraș din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova, situat la 11 km de Chișinău. Datorită galeriilor naturale de peste 120 km, majoritatea folosite pentru depozitarea vinului, Cricova este una dintre cele mai mari atracții turistice din Republica Moldova. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.

Cricova se poate numi oraș din mai multe considerente. Pe parcursul istoriei sale, Cricova a dovedit să fie un oraș perspectiv. Pentru prima dată a fost pomenit în letopisetele regale din 1692, reprezentând un sătuc cu 200 de familii. Printre primii gospodari ai acestor locuri au fost Vasile Vornic, Grigoraș Duga, Carpu Covrig, Petru și Toader, Lupul și Petru, aceștia având loturi mari de teren, chiaburi și membri executivi ai primăriei locale.

În ceea ce privește toponimul localităţii Cricova în tradiția locală există mai multe versiuni. Una fiind că Cricova a apărut de la cuvintul slavon  «cric» - "strigăt", oamenii vorbeau că dacă strigi   într-un capăt al Cricovei în celălalt  răsuna ecoul. Are dreptul la existență și o altă versiune, că la baza numelui ar sta numele unui vechi locuitor sau stăpân al satului: Cricovan sau Cricovici, în documente sub astfel de nume de familie a fost găsit un singur om, Petru Cricovici, scrib a lui Petru Rareș.

Din trecut până în prezent Cricova a fost supusă multor schimbări: majorarea populației, dezvoltarea social-economică, crizele economice și altele evenimente importante. Astăzi avem ocazia sa ne mândrim cu un loc atât de dezvoltat și cu nume mare. Suprafața e de 745 km patrati. Ultimul recesamânt a arătat că populația a crescut până la 15 000 de oameni. Cricova e plasat pe platforma Moldovenească 1000-2000 m, în valea râului Ichel. Aici se întâlnesc livezi, imaș, pădure, câmpii. Solul predominant e cernoziom humificat slab si cele levigate. Clima este temperat-continentală, verile sunt calde si uscate iar iernile reci și blânde. Aici sunt diferite instituții administrative ca gimnaziul rus  nr.77; liceul teoretic "A. Mateevici"; şcoala de Arte, grădinița nr.33; primărie, biblioteca publică, casa de cultură, farmacie, spital, alimentare, minereuri, combinate(3), etc.

 

Populația

Conform datelor recensămîntului, populaţia constituie 9878 de oameni, dintre care 57.66% - bărbaţi și 42.34% - femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul oraşului: 77.45% - moldoveni, 7.98% - ucraineni, 11.37% - ruşi, 0.83% - găgăuzi, 0.75% - bulgari, 0.06% - evrei, 0.02% - polonezi, 0.29% - ţigani, 1.25% - alte etnii.

În Cricova au fost înregistrate 2549 de gospodării casnice conform recensămîntul, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.2 persoane