Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

Proiecte de Decizii

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la soldul de mijloace bănești la începutul perioadei de gestiune ”

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la Regulamentul  privind stabilirea sporului lunar pentru consolidarea capacităților profesionale ale funcționarilor publici de execuție din cadrul primăriei or. Cricova”

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul orașului Cricova pe anul 2024”

Consultări publice la proiectul de Decizie „Cu privire la stabilirea suplimentului de plată la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cricova”

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la defrișarea arborilor uscați și în stare de putrefacție din intravilanul orașului Cricova”

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la delegarea unui reprezentant al Consiliului local în componența Consiliului  Administrativ al Școlii de Arte din or. Cricova”

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la prelungirea termenului contractului de locațiune încheiat cu SRL Mobile Tehnologii”

Consultări publice la Proiectul de Decizie  „Cu privire la rezultatele licitației „cu strigare” din 20.02.2024”

Consultări publice la Proiectul de Decizie „Cu privire la rectificarea bugetului orașului Cricova pentru anul 2024”

 

 

Consultări publice la Proiectul de Decizie ”Cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la cimitirele orașului Cricova”.

Consultări publice la proiectul de buget al or_ Cricova pe a_ 2020

Regulamentul privind condiţiile şi criteriile de stabilire și acordare a ajutorului material din Fondul local de susținere socială a populației

Proiect de decizie cu privire la aprobarea Statului Întreprinderii Municipale Regia Comunal-Locativă Cricova În conformitate cu Legea.

12.02.2019

 

PROIECTUL DE DECIZIE ” Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea asistenței financiare pentru protezarea dentară persoanelor din grupurile social-dezavantajate din or.Cricova”

Anexa nr.1 la cerințe stradal.

Anexa nr.1 la cerințe stradal (1).

Anexa nr.2 la cerin comertul ambulant stradal (1).

Anexa nr.2 la cerin comertul ambulant stradal (2).

anexa nr.3 la cerințe ambulant strad.

anexa nr.3 la cerințe ambulant strad (1).

Relumanent de desfăsurare a activității de comert.