Comisii

1) Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme:

 1. Şova Denis – președintele comisiei
 2. Moraru Iurie – membrul comisiei
 3. Scripnic Oleg – membrul comisiei
 4. Apostol Maria – secretarul comisiei
 5. Oloier Larisa - membrul comisiei

2) Comisia pentru arhitectură, urbanizm, dezvoltare rurală şi amenajare a teritoriului

 1. Tomuz Veaceslav - membrul comisiei
 2. Reguş Alexandru – membrul comisiei
 3. Zalevschi Victor – membrul comisiei
 4. Dăscălescu Matei – președintele comisiei
 5. Canțîr Gheorghe – secretarul comisiei

3) Comisia juridică pentru control şi petiţii, reglementări şi menţinerea ordinii publice:

 1. Cuculescu Iurie – președintele comisiei
 2. Crutonog Alexandr – membrul comisiei
 3. Marandici Lidia- membrul comisiei
 4. Tcaciuc Iurie – secretarul comisiei
 5. Cojocari Vladimir - membrul comisiei

4) Comisia pentru probleme umanitare, învăţămînt, tineret şi sport

 1. Plămădeala Ana – membrul comisiei
 2. Boldescu Igor – președintele comisiei
 3. Domentiuc Adrian – membrul comisiei
 4. Chirinciuc Mihail – secretarul comisiei
 5. Mînzu Ecaterina – membrul comisiei

5) Comisia pentru protecţia socială, sănătate publică şi muncă

 1. Dnistreanova Liudmila – președintele comisiei
 2. Cocegarova Evghenia – membrul comisiei
 3. Cazacu Viorica - secretarul comisiei
 4. Zalevschi Victor – membrul comisiei
 5. Marandici Lidia- membrul comisiei