Aparatul primăriei

L I S T A - funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Valentin  Guțan Primarul or.Cricova 022-45-32-36
2. Irina Certan Secretar interimar al Consiliului 022-45-32-38
3. Galina Cravcesco Contabil- șef 022-45-33-43
4. Evghenii Derdea Arhitect 022-45-33-61
5. Valerii Perceamlî Inginer cadastral 022-45-33-61
6. Aliona Vartic Specialist în planificare 022-43-02-90
7. Irina Rusu Perceptor fiscal 022-45-32-70
8. Ludmila Nicolaev Perceptor fiscal 022-45-32-70
9. Lilia Munteanu Asistent social 022-43-02-32
10. Natalia Chilaru Contabil salariu 022-45-33-46
12. Maria Jelehovschi Contabil bunuri materiale 022-45-33-46
13. Valentina Cravcescu Contabil casier 022-45-33-43
14. Silvia Pruteanu Jurist 022-43-02-32