Aparatul primăriei

L I S T A - funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Victor Slobozianu Primarul or.Cricova 022-45-32-36
2. Natalia Spătaru Secretar interimar al Consiliului 022-45-32-38
3. Galina Cravcesco Contabil-șef 022-45-33-43
4. Evghenii Derdea Arhitect-șef 022-45-33-61
5. Lilia Munteanu specialist recrutare și încorporare 022-43-02-12
6. Svetlana Guțu Specialist în planificare 022-43-02-90
7. Irina Rusu Perceptor fiscal 022-45-32-70
8. Ludmila Nicolaev Perceptor fiscal 022-45-32-70
9. Valentina Cravcescu Contabil casier 022-43-02-32
10. Natalia Chilaru Contabil salariu 022-45-33-46
11. Maria Jelehovschi Contabil bunuri materiale 022-45-33-46
12. Angela Platon Asistent social 022-43-02-32

13.

Elena Derevșcicova Asistent social

022-43-02-32