Aparatul primăriei

L I S T A - funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Valentin  Guțan Primarul or.Cricova 022-45-32-36
2. Victor Slobozianu Viceprimarul or. Cricova 022-45-32-38
3. Viorica Mateescu Secretar al Consiliului 022-45-32-38
4. Evghenii Derdea Arhitect-șef 022-45-33-61
5. Galina Cravcesco Contabil-șef 022-45-33-43
6. Svetlana Guțu Specialist în planificare 022-43-02-90
7. Irina Rusu Perceptor fiscal 022-45-32-70
8. Natalia Spătaru Perceptor fiscal 022-45-32-70
9. Lilia Munteanu Specialist 022-43-02-32
10. Natalia Chilaru Contabil salariu 022-45-33-46
11. Maria Jelehovschi Contabil bunuri materiale 022-45-33-46
12. Valentina Cravcescu Contabil casier 022-45-33-43

13.

Angela Platon Asistent social

022-43-02-32