Secretar interimar al Consiliului orasanesc Cricova

Certan Irina

Telefon: 022 453 238