Noutati

Buget 2022

08.11.2021 mai departe

ANUNȚ

Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 03-5/76 din 20.08.2021 și la cererea nr. 05-4/406 din 05.07.2021

Primăria or.Cricova iniţiază, începînd cu data de 14.09.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie  ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”.  

25.08.2021 mai departe

ANUNȚ

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria orașuiui Cricova anunță concurs la funcția vacantă de Director al Instituției de Educație Timpurie nr. 33 or. Cricova.

 Termenul limită de depunere a dosarelor - 30 de zile de la data publicării.

 

Informații suplementare la tel: (022)453-236;  022 453-270

29.07.2021 mai departe

ANUNȚ

COMUNICAT INFORMATIV

din 23.07.2021

Prin prezenta, Primăria orașuiui Cricova vă aduce la cunoștință, că în rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul contabil din 22.07.2021, procesul verbal nr.3, comisia de concurs a desemnat  cîștigătorul dna Svetlana Guțu.

                                                       

23.07.2021 mai departe

COMUNICAT INFORMATIV din 12.07.2021

Primăria orașuiui Cricova anunță concurs la funcțiile vacante de: specialist (în domeniul contabil )  și specialist în domeniul relațiilor funciare.

13.07.2021 mai departe

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL IMSP CS CRICOVA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUŢIEI MEDICO–SANITARE PUBLICE CENTRUL DE SĂNĂTATE  CRICOVA  

16.06.2021 mai departe

Anunt

23.04.2021 mai departe

Opinia CALM asupra proeictului Regulamentului privind functionarea Consiliului orasenesc Cricova in redactie noua

01.02.2021 mai departe