Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

Noutati

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în or. Cricova mun. Chișinău ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1708616915482

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21176916/   

 Telefon de contact: 022-430290

23.02.2024 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Autospeciala comunală combinată cu distribuitor de materiale antiderapante uscate și lama de nivelare ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1708610902513

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21176818/   

 Telefon de contact: 022-430290

 

22.02.2024 mai departe

LICITAȚIE

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 20.02.2024, orele 10.00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90 desfășurarea licitaţiei funciare cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor pentru construcții:

Vânzare a terenurilor:

  1. teren cu nr. cadastral 3156101278 cu suprafaţa de 0,0501 ha, pentru construcţii, str. Chișinăului  f/n, preţ iniţial de expunere - 1 mln. 200 mii lei
  2. teren cu nr. cadastral 3156105267, cu suprafața de 0,0531 ha, pentru construcții, str. Miorița 7,  preţ iniţial de expunere - 150 mii lei, (conform art. 4  alin. 9 din Legea nr. 1308 din 25.07.1997 - la licitație vor participa doar deținătorii de terenuri adiacente cu numerele cadastrale 3156105397, 3156105409, 3156105277, 3156105268).

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte până la data de 19.02.2024, orele 12:00:

  • cererea (formular tipizat, se completează la depunerea actelor);
  • copia actului de identitate;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;
  • procura, în cazul participării prin reprezentanți;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a terenului

( IBAN MD45TRPDAK371210B02821AB)

  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei

( IBAN MD25TRPDAK142310A11185AA)

     Doritorii de a se familiariza cu terenurile expuse la licitație se pot adresa la primăria or. Cricova, în anticameră.  Informaţii la tel. (022)453-236; (022)430-212.

        Comunicatul informativ a fost aprobat prin Decizia comisiei de licitație conform procesului-verbal nr. 1 din 16.01.2024.

08.02.2024 mai departe

ANUNȚ

 Primăria or. Cricova, în scopul prevenirii și minimizării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și excepționale în perioada desfășurării sărbătorilor de iarnă solicităm întreprinderea măsurilor de rigoare privind respectarea cerințelor de securitate la incendiu în localurile unde se vor desfășura manifestări cu prilejul sărbătorilor de iarnă, îndeosebi în locurile de instalare a pomilor de Crăciun.

15.12.2023 mai departe

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Servicii de amenajare și salubrizare a teritoriului pentru anul 2024 ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1702298959100

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21129112/   

 Telefon de contact: 022-430290

11.12.2023 mai departe

LICITAȚIE

       

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Produse alimentare pentru anul 2024 ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1701245247813

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21124033/   

 Telefon de contact: 022-430290

29.11.2023 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea Ofertelor de Preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Utilaj autonom pentru curățarea țevilor de canalizare ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1696420870878

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21097008/   

 Telefon de contact: 022-430290

04.10.2023 mai departe

Consultarea publică

Consultarea publică

Stimați locuitori ai or. CRICOVA!!!

Primăria Cricova_ inițiază, începînd cu data de _03.10.2023_, consultarea publică a proiectului de Decizie:

 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale”.

03.10.2023 mai departe

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea Ofertelor de Preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str. 31 August  or. Cricova mun. Chișinău ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1696231522122

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21095813/   

 Telefon de contact: 022-430290

02.10.2023 mai departe

CONCURS

Conform procesului-verbal nr. 2 din 25.09.2023 al ședinței Consiliului de Administrare al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de administrator al întreprinderii va avea loc la data de 02 octombrie 2023.

28.09.2023 mai departe