Noutati

LICITAȚIE

       

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Produse alimentare pentru anul 2024 ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1701245247813

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21124033/   

 Telefon de contact: 022-430290

29.11.2023 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea Ofertelor de Preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Utilaj autonom pentru curățarea țevilor de canalizare ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1696420870878

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21097008/   

 Telefon de contact: 022-430290

04.10.2023 mai departe

Consultarea publică

Consultarea publică

Stimați locuitori ai or. CRICOVA!!!

Primăria Cricova_ inițiază, începînd cu data de _03.10.2023_, consultarea publică a proiectului de Decizie:

 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale”.

03.10.2023 mai departe

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea Ofertelor de Preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str. 31 August  or. Cricova mun. Chișinău ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1696231522122

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21095813/   

 Telefon de contact: 022-430290

02.10.2023 mai departe

CONCURS

Conform procesului-verbal nr. 2 din 25.09.2023 al ședinței Consiliului de Administrare al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de administrator al întreprinderii va avea loc la data de 02 octombrie 2023.

28.09.2023 mai departe

CONCURS

          În conformitate cu Decizia nr. 1/12 din 16.02.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului la funcția de Administrator al Î.M. Regia Comunal-Locativă” a fost convocată şedinţa Consiliului de Administrație al  Î.M. „RCL Cricova”  la etapa de preselecție a candidaților.

      Au fost depuse 4 dosare, dintre care un candidat și-a retras dosarul până la ședință, ceilalți 3 candidați, în urma evaluării dosarelor au acumulat puctaj după cum urmează:

  1. Frăsîneanu Nicolae – 7,5 puncte
  2. Grosul Andrei – 4 puncte
  3. Beglița Veaceslav – 4,5 puncte.

Astfel, conform regulamentului menționat, la etapa a doua a concursului a fost admis doar Frăsîneanu Nicolae.

28.08.2023 mai departe

Atenție!

22.08.2023 mai departe

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Reparația capitală a sistemului de iluminat public în segmental străzilor Prieteniei și Columna din or. Cricova mun. Chișinău

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1692001132726

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21088260/   

 Telefon de contact: 022-430290

14.08.2023 mai departe

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Renovarea sălii de sport în IP LT ” Alexei Mateevici” or. Cricova str. Tineretului 32

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1691481219391

                          link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21087480/   

 Telefon de contact: 022-430290

08.08.2023 mai departe

ANUNȚ

Serviciul Fiscal de Stat

 

Anunț

La data de 15.08.2023, va fi demarată activitatea cu genericul Ziua contribuabilului” în incinta Primăriei or. Cricova.

Funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală Rîșcani va asigura deservirea contribuabililor și acordarea asistenței pe aspecte fiscale.

Stimați contribuabili cu orice întrebare pe aspecte ce țin de administrarea fiscală Vă adresați în bir. 2 din cadrul Primăriei or. Cricova în intervalul orelor 9.00-16.00.

 

_________________________________

Funcționarul  fiscal -

în serviciul  contribuabilului”

08.08.2023 mai departe