Noutati

A N U N Ț

A N U N Ț

LA DATA DE 21 OCTOMBRIE 2020, ÎN INCINTA CASEI DE CULTURĂ, SUB EGIDA PRIMĂRIEI OR. CRICOVA, VA AVEA LOC ATELIERUL DE PLANIFICARE: „DEZVOLTĂREA STRATEGICĂ A OR. CRICOVA, PE PERIOADA 2021-2024”.

LA ATELIER POT PARTICIPA TOȚI DORITORII, CU RESPECTAREA NORMELOR DE PROTEJARE ÎMPOTRIVA VIRUSULUI COVID-19.

ÎNCEPUTUL LA ORELE 09.00

20.10.2020 mai departe

Consultare publică proiectul Regulamentului ÎMPS Centru de sănătare Cricova

În scopul respectării legislației în vigoare se înaintează spre consultare publică proiectul Regulamentului ÎMPS Centru de sănătare Cricova.

Recomandările pot fi prezentate pe adresa de email: primcricova@mail.ru sau la nr. de tel.: 022453236

03.09.2020 mai departe

REGULAMENTUL INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE CENTRUL DE SĂNĂTATE IMSP Centrul de sănătate Cricova

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 28 februarie 1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Ordin nr. 1086 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate” și alte acte normative în vigoare.

Descarca

18.08.2020 mai departe

Secretar al Consiliului orășenesc Cricova

Primăria or. Cricova anunță că ca urmare a rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului orășenesc Cricova conform Procesului – verbal nr. 4 din 14.08.2020 a Comisiei de concurs, învingător a fost desemnată dna Mateescu Viorica.

17.08.2020 mai departe

Funcția vacantă de secretar al Consiliului orășenesc

Funcția vacantă de secretar al Consiliului orășenesc

Primăria  or. Cricova  în conformitate cu decizia Consiliului or. Cricova nr.3/2 din 15.07.2020, anunță concurs pentru funcția vacantă de secretar al Consiliului orășenesc. Concursul va avea loc pe data de 14.08.2020, orele 10.00 în incinta Primăriei or. Cricova.

24.07.2020 mai departe