Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Produse alimentare pentru simestru II anul 2024 ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1716538089566

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21229771/   

 Telefon de contact: 022-430290