Noutati

ANUNȚ

      Concursul pentru ocuparea funcției de director al  Instituției de

Educație Timpurie nr. 33 din or. Cricova din 10 noiembrie 2022 nu a avut loc

deoarece până la  data de 07 noiembrie 2022, la 30 zile de la data publicării anunțului,

nu a fost depus niciun  dosar pentru participare la concurs.

18.11.2022 mai departe

ANUNȚ

    Conform procesului-verbal nr. 2 din 15.11.2022

al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea

funcției publice vacante de șef al Centrului de Tineret Cricova

a fost declarată învingătoare dna Tatiana CRISTEA.

18.11.2022 mai departe

CONCURS

 

Concurs la funcția de Director al Școlii de Arte din or. Cricova.

   La data de 22 noiembrie 2022, orele 10.00 ,

în incinta Primăriei or. Cricova  

va avea loc concursul pentru ocuparea funcției de

Director al Școlii de Arte din or. Cricova.

18.11.2022 mai departe

CONCURS

Concurs la funcția de Șef al Centrului de Tineret din or. Cricova.

 

La data de 15 noiembrie 2022, orele 10.00 , în incinta Primăriei or. Cricova  

va avea loc concursul pentru ocuparea funcției de

Șef al Centrului de Tineret din or. Cricova.

11.11.2022 mai departe

CONCURS

 

Concurs la funcția de director al IET nr. 33, or. Cricova.

   La data de 10 noiembrie 2022, orele 9.30 , în incinta Primăriei or. Cricova  

va avea loc concursul pentru ocuparea funcției de

director al  Instituției de Educație Timpurie nr. 33 din or. Cricova.

08.11.2022 mai departe

ANUNȚ

Primăria orașului Cricova anunță concurs la funcția de Director al Școlii de Arte din or. Cricova.

 aActe obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015);

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 a regulamentului specificat;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Termenul limită de depunere a dosarului  - până la 21.11.2022.

 

Informații suplimentare la tel: (022)453-236;  

                                                  (022) 430-212

08.11.2022 mai departe

Buget 2023

                                                           Primăria or. Cricova Vă invită

la data de 18.11.2022, orele 16.00, în incinta primăriei, să paricipați la consultările publice privind

„Proiectul de buget pentru anul 2023 al orașului Cricova” publicat pe pagina oficială primariacricova.md

în compartimentul DISPOZIȚII

31.10.2022 mai departe

Anunț

Anunț

La data de 09.11.2022, 06.12.2022 va fi demarată activitatea cu genericul Ziua contribuabilului” în incinta Primăriei or. Cricova.

Funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală Rîșcani va asigura deservirea contribuabililor și acordarea asistenței pe aspecte fiscale.

 

Stimați contribuabili cu orice întrebare pe aspecte ce țin de administrarea fiscală Vă adresați în bir. 2 din cadrul Primăriei or. Cricova în intervalul orelor 9.00-17.00.

31.10.2022 mai departe

ANUNȚ

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă concurs de suplinire a postului  vacant de Director al Centrului de Tineret (desfășurarea concursului – 15.11.2022)

Cerinţe față de candidați:

- cetățean al Republicii Moldova;

- cunoașterea limbii române;

- cunoașterea calculatorului: Word, Excell, Power Point;

- studii superioare și/sau specializate în domeniu.

    

       Candidații vor susține interviul și vor prezenta proiectul planului de dezvoltare al Centrului de Tineret Cricova pentru următorii 5 ani.

      Termenul limită de depunere a dosarului  - până la 14.11.2022.

 

     Informaţii suplimentare la tel: (022)453-236.

17.10.2022 mai departe

ANUNȚ

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria orașului Cricova anunță concurs, la data de 10.11.2022, la funcția vacantă de Director al Instituției de Educație Timpurie nr. 33 or. Cricova.

 Termenul limită de depunere a dosarelor - 30 de zile de la data publicării (publicat în MO nr. 308-313 din 07 octombrie 2022)

și trebuie să cuprindă următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului

      pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015);

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 a regulamentului specificat;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi

      neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Informații suplimentare la tel: (022)453-236; 

                                                  (022) 453-238

13.10.2022 mai departe