Noutati

Concurs privind suplinirea funcţiilor vacante

Comunicat informativ cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante

25.03.2022 mai departe

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Servicii de amenajare și salubrizare a teritoriului pentru anul 2021”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1608102696400

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/21032460/

Telefon de contact: 022-430290

27.01.2022 mai departe

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP”

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Achiziționarea serviciilor de amenajare ateritoriului pentru anul 2022”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1641306882667

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/21032460/

Telefon de contact: 022/453-270

 

27.01.2022 mai departe

Buget 2022

08.11.2021 mai departe

ANUNȚ

Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 03-5/76 din 20.08.2021 și la cererea nr. 05-4/406 din 05.07.2021

Primăria or.Cricova iniţiază, începînd cu data de 14.09.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie  ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”.  

25.08.2021 mai departe

ANUNȚ

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria orașuiui Cricova anunță concurs la funcția vacantă de Director al Instituției de Educație Timpurie nr. 33 or. Cricova.

 Termenul limită de depunere a dosarelor - 30 de zile de la data publicării.

 

Informații suplementare la tel: (022)453-236;  022 453-270

29.07.2021 mai departe

ANUNȚ

COMUNICAT INFORMATIV

din 23.07.2021

Prin prezenta, Primăria orașuiui Cricova vă aduce la cunoștință, că în rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul contabil din 22.07.2021, procesul verbal nr.3, comisia de concurs a desemnat  cîștigătorul dna Svetlana Guțu.

                                                       

23.07.2021 mai departe

COMUNICAT INFORMATIV din 12.07.2021

Primăria orașuiui Cricova anunță concurs la funcțiile vacante de: specialist (în domeniul contabil )  și specialist în domeniul relațiilor funciare.

13.07.2021 mai departe

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL IMSP CS CRICOVA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUŢIEI MEDICO–SANITARE PUBLICE CENTRUL DE SĂNĂTATE  CRICOVA  

16.06.2021 mai departe

Anunt

23.04.2021 mai departe