Noutati

CONCURS

Primăria orașului Cricova, în baza Deciziei Consiliului Orășenesc Cricova nr. 1/12 din 16.02.2023,
anunță concurs la funcția de administrator al Întreprinderii Municipale Regia Comunal-Locativă Cricova”.

 Termenul limită de depunere a dosarelor - 30 de zile de la data publicării (publicat în Monitorul oficial al RM la data de 14 iulie 2023)

și trebuie să cuprindă următoarele acte obligatorii:

  1. scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
  2. curriculum vitae (CV);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copia diplomei de studii;
  5. referințe profesionale (nu mai puțin de două);
  6. cazierul judiciar;
  7. declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii;
  8. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
  9. certificatul care atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017);

 

Informații suplimentare la tel:  (022)453-236;  

                                                  (022) 430-212

21.07.2023 mai departe

Atentie!

20.06.2023 mai departe

ANUNŢ - consultării publice!

ANUNŢ - consultării publice!

Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 03-5/144 din 14.06.2023 și cererea nr. 05-4/323 din 09.06.2023

16.06.2023 mai departe

LICITATIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Reconstrucția terenului sportiv multifuncțional din str. N. Milescu-Spătaru din or. Cricova

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1686575189841

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21082379/   

 Telefon de contact: 022-430290

13.06.2023 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Produse alimentare pentru anul 2023 ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1683895193742

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21080280/   

 Telefon de contact: 022-430290

13.05.2023 mai departe

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea Ofertelor de Preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Reconstrucția rețelelor de apeduct pe str. Livezilor or. Cricova”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1683184006184

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21079861/   

 Telefon de contact: 022-430290

04.05.2023 mai departe

LICITAȚIE

    

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Reconstrucția terenului sportiv multifuncțional din str. N. Milescu-Spătaru din or. Cricova

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

                           nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1679924754666

                            link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21076826/   

 Telefon de contact: 022-430290

28.03.2023 mai departe