Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

ANUNȚ

         Conform Procesului-verbal nr. 2 din 30 mai 2024,

învingător la concursului pentru funcția vacantă de Secretar al Consiliului orășenesc Cricova

a fost desemnată dna Natalia Spătaru.