Consultarea publică

Stimați locuitori ai or. CRICOVA!!!

Primăria Cricova_ inițiază, începînd cu data de _03.10.2023_, consultarea publică a proiectului de Decizie:

Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale”.

În baza Acordului de colaborare semnat între Primăria _Cricova_ și Departamentul Cadastru ASP este implementat Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară.

Lista terenurilor incluse în lucrările de corectare a erorilor sunt afișate pe panoul informativ a Primăriei,

unde puteți verifica erorile corectate, suprafața terenului etc., iar în caz de depistare a unei neconcordanțe, Vă puteți adresa, pînă pe data de _23.10.2023_:

Specialistului în reglementarea regimului funciar a Primăriei,

Dl (d-na) __Derdea Evghenii_,

telefonul de contact: __022453361_.