Licitație publică (acoperișul șarpant Gimnaziu nr. 77)

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Construcția acoperișului șarpant la blocul Gimnaziului nr. 77 din or. Cricova”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1647416968282

 

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/20040407/

 Telefon de contact: 022/453-270