COMUNICAT INFORMATIV

Prin prezenta, Primăria orașuiui Cricova vă aduce la cunoștință, că în rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în problemele recrutării și încorporării din 21.04.2022, procesul verbal nr.5, comisia de concurs a desemnat  câștigătorul  dna Lilia Munteanu.