Licitaţie „cu strigare” de vânzare-cumpărare a terenurilor

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 05.04.2022 ora 10:00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare”  de vânzare-cumpărare a  terenurilor:

 

Vânzare – Cumpărare:

 

  1. teren cu nr. cadastral 3156108356 cu suprafaţa de 0,0719 ha, pentru construcţia casei individuale de locuit, str. Meșterul Manole, preţ iniţial - 490  mii lei

 

  1. teren cu nr. cadastral 3156104265 cu suprafața de 0,0390 ha, pentru construcția casei individuale de locuit, str. Fântânilor, preț inițial  - 420 mii lei;

 

Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat până la data de 04.04.2022, orele 12:00:

  •  cererea şi setul de documente;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul de vânzare a bunului;
  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei.

 

IBAN pentru achitarea acontului a terenurilor spre vânzare-cumparare -  MD45TRPDAK371210B02821AB

IBAN pentru achitarea taxei de participare - MD25TRPDAK142310A11185AA

                                    

       Informaţii la tel. (022)453-236; (022)453-361.