Licitație publică (achiziționarea autospecialei)

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Achiziționarea autospecialei pentru transportarea deșeurilor menajere solide”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1646818520080

 

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/20040096/

 Telefon de contact: 022/453-270