Licitaţie „cu strigare” de vânzare-cumpărare a terenurilor

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 07.06.2022 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90, :

  1. orele 10.00 - desfăşurarea licitaţiei de vânzare-cumpărare „cu strigare”  și a dreptului de arendă a  terenurilor:

Vânzare – Cumpărare „cu strigare”:

  • teren cu nr. cadastral 3156104265 cu suprafața de 0,0390 ha, pentru construcția casei individuale de locuit, str. Fântânilor, preț inițial  - 420 mii lei;

 

Dreptul de arendă de până la 3 ani:

 

  • teren cu nr. cadastral 3156201101 cu suprafaţa de 15 ha, pentru creșterea producției agricole, bonitatea solului – 65, extravilan, preţ iniţial 15  mii lei
  • teren cu nr. cadastral 3156301194 cu suprafaţa de 15 ha, pentru creșterea producției agricole, bonitatea solului – 65, extravilan, preţ iniţial 15  mii lei
  • teren cu nr. cadastral 3156201103 cu suprafaţa de 10 ha, pentru creșterea producției agricole, bonitatea solului – 65, extravilan, preţ iniţial 10  mii lei

 

  1. orele 10.30 - desfăşurarea licitaţiei de vânzare-cumpărare „cu reducere”  a  terenului:

Vânzare – Cumpărare „cu reducere”:

 

  • teren cu nr. cadastral 3156108356 cu suprafaţa de 0,0719 ha, pentru construcţia casei individuale de locuit, str. Meșterul Manole, preţ iniţial - 490  mii lei

 

Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat până la data de 06.06.2022, orele 12:00:

  •  cererea şi setul de documente;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul de vânzare a bunului;
  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei.

 

   IBAN pentru achitarea taxei de participare - MD25TRPDAK142310A11185AA

   IBAN pentru achitarea acontului a terenurilor spre vânzare-cumparare -  MD45TRPDAK371210B02821AB

    IBAN pentru achitarea acontului a dreptului de arendă a terenurilor -  MD72TRGDAK14152201510000

  Informaţii la tel. (022)453-236; (022)453-361.