Bugetul Cricova pe anul 2015

D E C I Z I E  Nr.9/1 din  04 decembrie  2014

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2015 în a doua lectură.

Descarca DECIZIA