A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei oraşului Cricova.  

În conformitate cu Regulamentul “Cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs “ aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare,  Primăria or.Cricova, anunţă la data de 07 septembrie 2016, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

 - perceptor fiscal

Cerinţe faşă de candidat:

-cetăţean al Republicii Moldova

-studii superioare ( prioritar economie şi jurisprudenta)

-cunoaşterea limbii de stat şi al limbii ruse

-abilităţi de lucru la calculator

Dosarul pentru concurs va conţine:

-formularul de participare

-CV-ul actualizat

-copia buletinului de identitate

-copia diplomei de studii

-copia carnetului de muncă

-certificarul medical

Cazier juridic sau declaraţia autentificată notarial  pe proprie răspundere.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descarca documentul