A N U N Ţ

Cuprivire la desfăşurarea concursului privindocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei oraşului Cricova.  

Înconformitate cu Regulamentul “Cu privire la ocupareafuncţieipubliceprin concurs “ aprobatprinHotărîreaGuvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificărileulterioare,  Primăriaor.Cricova, anunţă la data de 06februarie2017, ora 10.00, concurs pentruocupareafuncţiilorpublicevacante de:

 • Perceptor fiscal;
 • Specialist în planificare.

Cerinţefață de candidat:

 • cetăţean al Republicii Moldova
 • studiisuperioare ( prioritarcontabilitatesaueconomie)
 • cunoaşterealimbii de stat şi al limbii ruse
 • abilităţi de lucru la calculator

Dosarulpentru concurs vaconţine:

 • formularul de participare
 • CV-ulactualizat
 • copiabuletinului de identitate
 • copiadiplomei de studii
 • copiacarnetului de muncă
 • certificarul medical
 • Cazierjuridicsaudeclaraţiaautentificatănotarial  peproprierăspundere.
 • Copiiledocumentelorprezentate pot fi autentificate de notarsau se prezintăîmpreună cu documenteleoriginalepentru a verificaveridicitatealor.

Descarca anuntul.