Secretar al Consiliului orășenesc Cricova

Primăria or. Cricova anunță că ca urmare a rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului orășenesc Cricova conform Procesului – verbal nr. 4 din 14.08.2020 a Comisiei de concurs, învingător a fost desemnată dna Mateescu Viorica.