Lista candidaţilor la funcţia de consilieri în consiliul local din or. Cricova

L I S T A   candidaţilor

la funcţia de consilieri în consiliul local din or. Cricova

pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015


pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015

 

Nr. d/o   Numele Prenumele Sex-ul Anul naşterii Domiciliul Aparte-nenţa politică Profesia Funcţia Locul de muncă
1. Partidul Liberal Democrat din Moldova
1 Guţan Valentin m 1958 str. Doina ,11 PLDM profesor primar Primăria or. Cricova
2 Nagalisov Petru m 1952 str. V. Micle  ,12 PLDM Tehn. mecanic   pensionar
3 Izbisciuc Iurie m 1968 str.Buna Vestire ,1 PLDM Agronom   neangajat
4 Minzu Ecaterina f 1950 str.Miorita ,112 PLDM Profesor Director Liceul A.Mateevici
5 Brăileanu Panteleimon m 1949 str.Tineretului ,30 PLDM Teh.Mecanic Dir.adjunct Şc.sport nr. 13
6 Olărescu Angela f 1966 str.Burebista, 4 PLDM Bibliotecar Şef oficiu Filiala de arte
7 Larii Tamara f 1959 str.V.Alexandri ,25A PLDM Bibliotecar Şef bibliotecă Bibliot.Cricova
8 Cravcescu Ştefan f 1960 str,Ştefan cel Mare ,12 PLDM Antrenor Antrenor Şc.sportivă
9 Lipădat Vera f 1960 str.Luciafărul ,1ap.61 PLDM Farmacist Farmacist SRL’’Farmacia 269”
10 Canţîr Gheorghe m 1967 str.Miorita,61 PLDM Jurist ,contabil Director adjunct Comp.de Asig.
11 Eremeico Nina f 1951 str.Pacii ,70 PLDM Tehnolog Tehnolog SA’’Malin Alb Prim”
12 Oloer Larisa f 1952 str.Minerilor, 2 ap.26 PLDM Tehnolog   Pensionar
13 Borş Boris m 1955 str.Chisinaului ,97 PLDM Ing-mecanic Inginer-şef RCL Cricova
14 Frasîneanu Nicolae m 1969 str.Burebista ,16 PLDM Ing-mecanic Director SRL”Alnedin”
15 Şova Denis m 1981 str.31 August ,2 ap.50 PLDM Economist Director CBT”Cricova”
16 Olteanu Olga f 1983 str.Luceafărul,1ap.40 PLDM Manager Cont.şef SRL”Lacatuş”
17 Clocicov Valerii m 1955 str.P.Ungureanu, 52 PLDM Jurist   Pensionar
18 Turcan Snejana f 1983 str.Crinilor ,3 PLDM Jurist Administrator Rest.”Curtea Domneasca”
19 Marandici Lidia f 1960 str.Chisinaului,73 PLDM Merceolog   Nu este angajata
20 Cazacu Viorica f 1985 str.Livezilor,1ap.9 PLDM Jurist Jurist Con.Matern
21 Volcinschii Valentina f 1950 str.31 August,5ap.36 PLDM Profesor Profesor Gimnaziul77
22 Stăjescu Alexandru m 1966 str.V.Micle,2 PLDM Jurist Spec.Principal SA”Moldova Agroinbanc”
2. Slobozianu Roman m 1986 Str.Ciorescu,4 C.Independent Drept Extractor-Puitor SA”Mineral”
3. Onilov Efim m 1949 Str.Miorita,37 C.independent Medic Şef IMSP Centru de sanatate Cricova
4. Partidul  Liberal
1 Ababii Ghenadie m 1971 Mun.Chisinau PL Ing-constructor Amnistrator SRL”Condevis”
2 Racu Dumitru m 1966 Str.B.Lăutaru,3 PL Jurist   Pensionar
3 Gore Olesea f 1986 Str.Luceafaru,9 PL Psiholog Psiholog CPSP
4 Bordea Rodica f 1974 Str.Valea Rădiului 19 PL Contabil Director BCEnergbank SA Fil.Cricova
5 Furculiţă Adrian m 1990 r.Telenesti,com.       Mindreşti PL Inginer - -
6 Taran Pavel m 1990 r.Căuşeni,sat.Cîrnaţeni PL Finance si Banci Manager in servicii de informare si reclama SRL Darsimid
7 Fornea Ion m 1969 Str.Mircea cel Batrin,12 PL Jurist Agent de pază BC Energbank SA Fil.Cricova
8 Racu Diana f 1990 Str.B.Lăutaru,3 PL Jurist - -
9 Miţu Ion m 1965 Str.Chisinaului ,97 ap.34 PL Constructor Director ÎI”Miţu”
10 Duduţa Cristina f 1988 Str.M.Frunze,14 PL Filolog   Administrator Moldpresa Grup SRL
11 Gutul Nicolai m 1995 Str.Minerilor,11 ap.3 PL - Student -
12 Rusu Victor m 1996 Str.31 August,6 PL - Student -
13 Chicu Nicolai m 1984 Str.Dosoftei.3 PL Jurist Contabil ICS”Funny Pig” SRL
14 Şeremet Lilian m 1971 Mun.Chişinău PL Inginer Diriginte de şantier VNM-PRIM SRL
5. Partidul   Socialiştilor  din  Republica  Moldova
1 Scripnic Oleg m 1975 C.Ciorescu PSRM Jurist - -
2 Plămădeală Ana f 1948 Or.Cricova - Pedagog - Pensionar
3 Palamarciuc Petru m 1947 Mun.Chişinău PSRM Economist, Manager Asistent al Deputatului       Parlamentul RM
4 Dnistreanova Liudmila f 1949 Or.Cricova - Merceolog Director ÎI”Dnistreanova L”
5 Nedelcov Petru m 1949 Comuna Ciorescu - Inginer Director SRL „Magia Pietrei”
6 Rufa  Natalia f 1978 Or.Cricova - Jurist - -
7 Neaga Elizaveta f 1954 Or.Cricova - Agronom - Pensionar
8 Leahu Dumitru m 1957 Or.Dubasari - Jurist - Pensionar
9 Gospodinova Tatiana f 1958 Or.Cricova - Tehnolog Tehnolog SRL”Perfect”
10 Juravliov Alexei m 1986 Or.Cricova PSRM Sudor Serviciu        paza  SRL”Cvint Plus”
11 Oprea Iulia f 1989 Or.Cricova - Finanţe şi bănci - -
12 Coropatniuc Liliana f 1973 Or.Cricova - Merceolog Merceolog „Linela”
13 Liubenco Liudmila f 1964 Or.Cricova - Cusătoreasă - Pensionar
14 Dari Oxana f 1972 Or.Cricova - Pedagog - -
15 Şevcenco Elena f 1977 Mun.Chisinau PSRM Filolog - -
16 Şevcenco Mihail M 1981 Com.Ciorescu - Jurist Administrator SRL”EXSTO CO”
17 Eşanu Alexandru m 1980 Or.Cricova - Jurist Manager SRL”Orhei Vit”
18 Barsucova Elena f 1966 Or.Cricova - Inginer Mecanic Contabil SA”Accent-Electronic”
19 Juravliova Svetlana f 1965 Or.Cricova - Tehnolog Operator SA”Combinatul de vinuri Cricova”
20 Sofronenco Elena f 1956 Or.Cricova - Contabil - Pensionar
21 Chirianova Irina f 1958 Or.Cricova - Conducator auto Conducator auto SA”Cricova”
22 Onegov Serghei m 1974 Or.Cricova - Montator Montator SRL”Diatest-Med”
6. Partidul  Popular  din  Republica   Moldova
1 Boldescu Igor m 1987 Mun.Chişinau - Pedgog,Jurist Maistru-instructor SRL<>
2 Covatari Ivan m 1990 Mun.Chişinau - Inginer Maistru-instructor Şcoala profesională nr .9
3 Ursu Roman m 1991 Mun.Chişinau - Pedagog, antrenor Neangajat Neangajat
4 Ţaranovici Olesea f 1989 Mun.Chişinau - Ştiinţe politic si administrative Consultant SA<>
5 Croitor Iurie m 1967 Mun.Chişinau - Macaragiu Antreprenor -
6 Sîli Alexei m 1989 Mun.Chişinau - - Neangajat Neangajat
7 Ţentiu Rodica f 1964 Mun.Chişinau - Vinificator Neangajată Neangajată
8 Covatari Tatiana m 1985 Mun.Chişinau - Pedagog, inform.  engleză Neangajată Neangajată
9 Teşcureanu Liudmila f 1997 Mun.Chişinau - eleva Neangajată Neangajată
10 Rusu Alexandra f 1997 Mun.Chişinau - eleva Neangajată Neangajată
11 Coşciuc Roman m 1991 Mun.Chişinau - Lemnar Neangajat Neangajat
12 Gojeneţchi Roman m 1990 Mun.Chişinau - Electro-sudor     Bucatar SRL”Trabo-Plus”
13 Fratea Tatiana f 1983 Mun.Chişinau - Operator Operator SRL”Perren”
14 Bordeian Igor m 1986 Mun.Chisinau - Pictor - -
15 Balan Natalia f 1992 Mun.Chişinau - Stilist - -
16 Draghici Alexandr m 1987 Mun.Chişinau - Specialist finante şi asigurari - -
17 Melnic Denis m 1988 Mun.Chişinau - igienist epidemiolog Centrul de Sanatate Publica m. Chişinau
18 Fedoseev Oleg m 1988 Mun.Chişinau - Jurist - -
19 Cojocaru Tatiana f 1950 Mun.Chişinau - Medic Pensionară Pensionară
7. Blocul Electoral  „Platforma  Populară   Europiană  din  Moldova-Iurie Leancă”
1 Reguş Alexandru m 1979 or.Cricova - Constructor Director    Economic SRL”Cegecon”
2 Negru Nicolai m 1958 or.Cricova - Jurist Director RCL or.Cricova
3 Dăscălescu Matei m 1953 or.Cricova - Inginer-constructor Director SRL”Lăcătuş”
4 Cazacu Ion m 1987 or.Glodeni - Jurist Grefier Curtea de Apel Chişinău
5 Dolganiuc Vitalie m 1976 or.Cricova - Medic-Veterinar Inspector principal DMSA Chişinău
6 Pîrgaru Diana f 1994 r.Glodeni,s.Ciuciulea - Studenta - -
7 Celac Tatiana f 1985 or.Cricova - Design Vestimentar - Atelier de croitorie
8 Bernevic Doina f 1980 r.Faleşti sat.Calineşti - Pedagog Educator Gradiniţa-creşă Nr-33
9 Morari Alina f 1986 r.Orhei,sat.Vatici - Pedagog educator Gradiniţa –creşă Nr-33
10 Celac Iulian m 1987 Or.Cricova - Inginer-mecanic Şofer AO Keystone
11 Dăscălescu Andrei m 1979 Or.Chişinău - Inginer,economist Director SRL”Genial-A”
12 Dvornic Octavian m 1981 Com.Truşeni - Jurist Şeful Directiei evidenta şi documentare procesuală Curtea de Apel Chişinău
13 Olteanu Marin m 1979 Or.Cricova - Inginer-constructor Diriginte de şantier SRL”Lacătuş”
14 Nemerenco Daniela f 1988 Or.Chişinău - Business şi Administrare - -
15 Petrache Constantin m 1979 Or.Cricova - Electroenergetica Electrician SRL”Andolvit”
16 Şoimu Pavel m 1995 r.Hinceşti,sat.Cărpineni - - - -
17 Boghiu Vasile m 1990 r.Teleneşti,s.Mindreşti - Exploatarea tehn.a transportului auto - -
8.       Partidul   Comuniştilor   din  Republica Moldova
1 Domentiuc Adrian m 1979 Or.Cricova PCRM Inginer-Mecanic Sudor SRL”Multiconstruct-Grup”
2 Perdeleanu Sergiu M 1974 Or.Cricova PCRM Pedagog-psiholog Inspector ÎS DPP
3 Zveaghina Liudmila f 1945 Or.Cricova PCRM Pedagog - Pensionar
4 Aghenii Igor m 1970 Or.Cricova PCRM Jurist,Economist Inginer-inspector SSA”Air-Moldova”
5 Domentiuc Ruslan m 1982 Or.Cricova PCRM Psiholog maistru SRL”Multiconstruct-Grup”
6 Pană Raisa f 1961 Or.Cricova PCRM Manager in vînzări Operator securitate ÎS”Servicii pază MAI”
7 Solomon Boris m 1957 Or.Cricova - Tehnic-mehanic Maistru Sc.tehnică-profesionala Nr -7
8 Iaviţa Angela f 1973 Or.Cricova PCRM Manager in vînzari - Neangajată
9 Grigorenco Serghei m 1955 Or.Cricova PCRM Inginer-miner - Pensionar
10 Ţîmbalari Maria f 1958 Or.Cricova PCRM Contabil - Pensionar
11 Ciutac Ivan m 1954 Or.Cricova PCRM Inginer,economist adminiostrator SRL”Mihnar-com”
12 Ojoga Petru M 1953 Or.Cricova PCRM Şofer - Pensionar
13 Borisenco Vladimir m 1944 Or.Cricova PCRM Profesor de Educatie Fizica Antrenor –Profesor ŞSSL”Andrei Doga”
14 Şavciuc-Pindus Ludmila f 1979 Or.Cricova PCRM Jurist Vinzator-consultant SRL”Iacob”
15 Lebedev Vadim m 1968 Or.Cricova PCRM Inginer Maistru de producere SRL”ADI-Stil”
16 Şişlacova Nelli f 1931 Or.Cricova PCRM Pedagog - Pensionar
17 Iutiş Ivan m 1973 Or.Cricova PCRM Constructor - Neangajat
18 Iutiş Alexandra f 1974 Or.Cricova PCRM zugrav - Neangajată
19 Solomon Olga f 1959 Or.Cricova PCRM Dactilograf Inspector-superior Penitenciarul nr 15
20 Sava Maria F 1956 Or.Cricova PCRM Economist Director SRL”Musica”
9. Partidul  Democrat  din  Moldova
1 Tcaciuc Alexandr m 1982 Or.Cricova PDM Administrator public Administrator SRL”Constructia”
2 Triboi Ion m 1974 Or.Cricova PDM inginer Administrator SRL”Trivent Com”
3 Borş Ion M 1976 Or.Cricova - Jurist Consilier juridic IP”FPMM”
4 Manoli Ion m 1980 Or.Cricova PDM Inginer inginer SA”Cricova”
5 Roşcovan Viorel m 1990 Or.Cricova PDM Jurist student SRL”Trivent Com”
6 Manacov Tamara F 1960 Or.Cricova PDM Profesoara - Pensionara
7 Tiron Nicolae m 1968 Or.Cricova PDM Tehnolog-vinificare Şef sector SA”Cricova”
8 Rotaru Sava m 1953 Or.Cricova PDM inginer administrator CNPF
9 Ursu Sergiu m 1990 Or.Cricova PDM Economist manager SRL”Trivent Com”
10 Bologa Mihaela F 1994 Or.Cricova PDM studenta - -
11 Rusu Ana f 1995 Or.Cricova PDM studenta - -
12 Canţîr Ludmila f 1971 Or.Cricova PDM Inspector superior Inspector superior Of.48 Ciocana
13 Bologa Maria f 1993 Or.Cricova PDM Muncitor Chelner Endy,s pizza
14 Bazic Sergiu m 1984 Or.Cricova PDM Inginer-constructor Director tehnic SRL”Kirsan Com”
15 Covaliova Elena f 1960 Or.Cricova PDM psiholog Profesoara Unv.Ion Cranga
16 Verşigora Mariana f 1988 Or.Cricova PDM Muncitor Operator SRL”Perren”
17 Popa Viorel m 1989 Or.Cricova PDM Muncitor programist SRL”ReigCode”
18 Vleju Zinaida f 1982 Or.Cricova PDM Muncitor Operator SRL”Renaissance perfect”
19 Colibon Nicolae m 1963 Or.Cricova PDM Militar - pensionar
20 Placintă Vitali m 1986 Or.Cricova - Manager Montor SRL”Trivent Com”
21 Marcu Victor m 1977 Or.Cricova - Strungar Montor SRL”Trivent Com”
22 Diaciuc Alexandru m 1966 Or.Cricova - electric montor SRL”Trivent Com”
23 Pavlov Mihail m 1995 Or.Cricova PDM student Paznic IS”Sarmat”