L I S T A candidaţilor la funcţia de primar în consiliul local din or. Cricova

L I S T A  candidaţilor

la funcţia de primar în consiliul local din or. Cricova

pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015


pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015


Nr.
d/o
Numele Prenumele Sex-ul Anul naşterii Domiciliul Aparte-nenţa politică Profesia Funcţia Locul de muncă
1. Guţan Valentin m 1958 or. Cricova                str. Doina11 PLDM profesor primar Primăria or. Cricova
2. Ababii Ghenadie m 1971 or. Chişinău PL Inginer-constructor administrator SRL”Condevis”
3. Boldescu Igor m 1987 or. Soroca s.Schinei PPRM Profesor  magistru în drept Maistru -instructor SRL” Concept-Auto”
4. Scripnic Oleg m 1975 m.Chişinău com.Ciorescu PSRM jurist Neangajat  în cîmpul muncii  
5. Tcaciuc Alexandr m 1982 m. Chişinău com. Ciorescu PDM Relaţii internaţionale administrator SRL”Construcţia”
6. Aghenii Igor m 1970 Or. Cricova PCRM Jurist,economist inginer-inspector ÎS„AIR-Moldova