Funcția vacantă de secretar al Consiliului orășenesc

Primăria  or. Cricova  în conformitate cu decizia Consiliului or. Cricova nr.3/2 din 15.07.2020, anunță concurs pentru funcția vacantă de secretar al Consiliului orășenesc. Concursul va avea loc pe data de 14.08.2020, orele 10.00 în incinta Primăriei or. Cricova.

Informația necesară:

Denumirea autorității publice: Primăria or. Cricova

Sediul autorității: or. Cricova, str. Chișinăului, 90

Scopul și sarcina de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului.

Candidații pentru participare la concurs depun următoarele acte: cererea de participare, copia actului de identitate, copia actelor de studii, curriculum vitae, certificatul medical, cazier juridic.

Cerințe specifice:

-studii superioare, licențiați al unei facultăți de drept sau administrație publică;

-cunoașterea actelor normative în domeniul de activitate;

-cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.

Abilități:

De soluționare a problemelor de complexitate maximă în domeniul de competență, lucrul în echipă, comunicare eficientă, aplanarea a situațiilor de conflict.

Candidații vor depune dosarul de concurs până la data de 13.08.2020, orele 10.00.

Informații suplimentare la tel.: 022453-236, 022430-290