D I S P O Z I Ţ I E nr. 03-5/132-a din 17.07.2014 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului orăşănesc Cricova

D I S P O Z I Ţ I E nr. 03-5/132-a din 17.07.2014 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului orăşănesc Cricova