D I S P O Z I Ţ I E nr.03-5/216 din 03 noiembrie 2014

D I S P O Z I Ţ I E  nr.03-5/216  din 03 noiembrie 2014

Cu privire la examinarea proiectului de buget al Primăriei oraşului Cricova pe anul 2015