D I S P O Z I Ţ I E nr. 03-5/ 35

D I S P O Z I Ţ I E  nr. 03-5/ 35 din 30  martie   2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova

Deascarca dispozita.


D I S P O Z I Ţ I E  nr. 03-5/ 35
Din_30  martie   2016


Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova


În conformitate cu art.16 pct. (1) şi art. 32 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Primarul oraşului Cricova DISPUNE:
    Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşănesc Cricova pe data de  07.04.2016, orele  09-00,  în  incinta Primăriei oraşului Cricova cu următoarea:

                                            
O R D I N E A    D E   Z I:

1.    Cu privire la soldul de  mijloace băneşti la începutul perioadei.
Raportor: Galina Cravcesco
Contabil șef al Primăriei or.Cricova

2.     Cu privire la întroducerea unor modificări în  bugetul oraşului Cricova  pe anul 2016 ”.
Raportor: Galina Cravcesco
Contabil șef al Primăriei or.Cricova
3.    Cu privire la reparizarea Fondului de rezervă al primăriei oraşului Cricova pe anul 2016.
Raportor: Galina Cravcesco
Contabil șef al Primăriei or.Cricova
4.    Cu privire la bilanţul perioadei de încălzire 2015-2016 şi sarcinile privind pregătirea gospodăriei orăşăneşti Cricova pentru perioada rece a anilor 2016-2017
Raportor: Nicolae Negru
Șef al RCL Cricova
5.    Cu privire la numirea dnei Elena Guțan  în funcția de Director al Instituției publice de învățămînt preșcolar nr. 33 din or. Cricova.
Raportor: Irina Certan
Secretar interimar al Consiliului
6.    Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășănesc Cricova  pe trimestrul II al anului 2016.
Raportor: Irina Certan
Secretar interimar al Consiliului
7.    „Cu privire la participarea echipei F.C.”Cricova” în Campionatul şi Cupa Republicii Moldova la fotbal ediţia  2016”
Raportor: Nicolae Panuța
Specialist
8.    „Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTU-307 din 18.02.2016 a Deciziei Consiliului orăşănesc Cricova nr. 1/20  din 11.02.2016 „Cu privire la procurarea surplusului de teren din str. Libertății, 13 de către cet. Vorobiova Alexandra”.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
9.    Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTU-308 din 19.02.2016 a Deciziei Consiliului orăşănesc Cricova nr. 1/22  din 11.02.2016 „Cu privire la formarea unui bun imobil teren între sectoarele 3156301198 și 3156301195 (intrarea în beciuri).
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
10.    „Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTU-391 din 02.03.2016 a Deciziei Consiliului orăşănesc Cricova nr. 1/12  din 11.02.2016 „Cu privire la rezilierea contractului de arendă nr. 102 din 01.12.2005 încheiat cu Crudu Ion”.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
11.    Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTU-392 din 02.03.2016 a Deciziei Consiliului orăşănesc Cricova nr. 1/24  din 11.02.2016 „Cu privire la rezilierea contractului de arendă nr. 120 din 03.01.2006  încheiat cu Condrea Natalia”.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
12.    Cu privire întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului orăşănesc Cricova nr. 1/14 din 11 februarie 2016 „Cu privire la întroducerea unor modificări în deciziei Consilului orăşănesc Cricova nr.4/8 din 21.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei cetăţenilor pentru atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale”
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
13.    Cu privire la schimbarea destinației a unui imobil
Raportor: Evgheni Derdea
Arhitect al Primăriei or. Cricova
14.    Cu privire la procurarea de teren din str. Dacia, 14, de către cet. Butnaru Mihail.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
15.    Cu privire la autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi transmiterea în proprietate terenul din str. Codrilor, 4 or. Cricova cet. Cupţova Svetlana.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova
16.    Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă nr. 7 din 22.03.2013 încheiat cu Î.I. „Ciubotaru Anatolie”.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

17.    Cu privire la procurarea surplusului de teren din str. Frunze, 32, de către cet. Cazacu Dorin şi Nani Victor.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

18.    Cu privire la autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi transmiterea în proprietate terenul din str. Unirii, 22 or. Cricova cet. Harea Vasile.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

19.    Cu privire la formarea bunului imobil din str. Alexei Mateevici, 17 prin combinare.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

20.    Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă nr. 111 din 01.02.2006 încheiat cu Cotruţă Galina.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

21.    Cu privire la formarea unui teren în masivul cadastral 3156105 cu scoaterea ulterioară la licitaţie.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

22.    Cu privire la formarea unui teren în masivul cadastral 3156104 cu scoaterea
ulterioară la licitaţie.
Raportor: Valeri Perceamlî
Specialist al Primăriei or. Cricova

23.    Cu privire la prelungirea contractuluide arendă a terenului amplasat în or. Cricova, str. Chișinăului, 86.
Raportor: Silvia Guzun
Jurist al Primăriei or. Cricova

24.    Cu privire la cererea dnei Condrea Natalia nr.05-6/26 din 22.02.2016 referitor la vînzarea-cumpărarea  la preţ normativ a terenului nr.cadastral 3156101.216, cu suprafaţa de 0,3 ha, situat or.Cricova str.Chişinăului 86 (piaţa agricolă).
Raportor: Silvia Guzun
Jurist al Primăriei or. Cricova

Deascarca dispozita.