D I S P O Z I Ţ I E nr. 03-5/ 12 Din_03_februarie 2016

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova


Din 03 februarie  2016
Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova

În conformitate cu art.16 pct. (1) şi art. 32 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Primarul oraşului Cricova DISPUNE:

       Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşănesc Cricova pe data de  11.02.2016, orele  09-00,  în  incinta Primăriei oraşului Cricova cu următoarea:

 

                                             O R D I N E A    D E   Z I:

 

Cu privire la darea de seamă  a Primăriei oraşului Cricova a activităţii efectuate în   anul 2015.

Raportor: Valentin Guţan

Primarul or. Cricova

Cu privire la   executarea    bugetului Primăriei oraşului  Cricova   pe  anul   2015.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la soldul de  mijloace băneşti la începutul perioadei.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la întroducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşănesc Cricova nr.6/12  din 03.12.2015 „Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Cricova  pe anul 2016 în lectură a doua”.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la  aprobarea donaţiilor privind măsurile social-culturale pentru anul 2016.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la  aprobarea grantului  încheiat cu  Fondul pentru Eficienţă   Energetică.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la reparizarea Fondului de rezervă al primăriei oraşului Cricova pe anul 2016.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la transmiterea de la bilanţ la bilanţ.

Raportor: Galina Cravcesco

Contabil-şef  al Primăriei

Cu privire la organizarea şi petrecerea spartachiadei sportive „SĂNĂTATE”.

Raportor: Valentin Guţan,

Primarul or. Cricova

Cu privire la desemnarea unui reprezentant  în cadrul Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director al Grădiniţei nr. 33 din or. Cricova.

Raportor: Irina Certan

Specialist  al Primăriei

Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă nr. 71 din 14.05.2003 încheiat cu S.A. „NASETAM”.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la rezilierea  contractului de arendă nr. 102 din 01.12.2005 încheiat cu Crudu Ion şi scoaterea la licitaţie.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

 Cu privire la autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi transmiterea în proprietate terenul din str. Păcii, 59 or. Cricova cet. Ţîganova Elena.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la întroducerea unor modificări în deciziei Consilului orăşănesc Cricova nr.4/8 din 21.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei cetăţenilor pentru atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale”.

 

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la formarea bunului imobil cu nr. Cadastral 3156106010 din str. Chişinăului, 54, prin separare.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la prelungirea contractului de arendă nr. 18 din 31 ianuarie 1999, încheiat cu Î.I. “Vacarciuc Veaceslav”.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă nr. 8 din 22.03.2013

încheiat cu Ţighira Victor.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă nr. 59 din 19.08.2002 încheiat cu Î.I. „Zincenco Vitalie”

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la formarea bunurilor imobile prin divizarea şi încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi aupra terenului din str. Frunze, 25, or. Cricova.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la procurarea surplusului de teren din str. Libertăţii, 13, de către cet. Vorobiova Alexandra.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la corectarea erorilor la  înregistrarea primară masivă şi scoatere la licitaţie sectorului de teren cu nr. cadastral 3156104002 din str. Renaşteri, or. Cricova.

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei

Cu privire la amenajarea a unui teren între sectoarele 3156301198 şi 3156301195 (intrarea în beciuri).

Raportor: Valeri Perceamlî

Specialist  al Primăriei