CONVOCARE

În conformitate cu art.16 pct. (2) şi art. 32 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Primarul oraşului Cricova DISPUNE:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşănesc Cricova pe data de  24.09. 2015, orele  09-00,  în  incinta Primăriei oraşului Cricova

Descarca documentul.