Comunicat informativ perceptor fiscal 09.2016

Primăria oraşului Cricova  anunţă la data de 07.09.2016,  ora 10.00,   concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist (preceptor fiscal ) al Primăriei or.  Cricova

     Documentele se vor depune în incinta Primăriei or. Cricova, str.Chişinăului, 90, pînă la data de 06.09.2016, ora 12-00.

Candidaţii, în termenul, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine: 
a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament; 
b) copia buletinului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
d) copia carnetului de muncă; 
e) certificatul medical, după caz; 
f) cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare la tel: 453-236.

Primar                                       Valentin GUŢAN

Formular de participare .doc