Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de  14.09.2016  ora 10-00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str.Chişinăului, 90, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare”  a următorului lot:

Vînzarea-cumpărarea:

  1. teren cu nr. cadastral 3156104311 suprafaţa de 0,0435 ha, pe str. Buna Vestire,17/1 pentru construcţii, preţ iniţial 130 000 lei;                                             
  2. teren cu nr.cadastral 3156108356, cu suprafaţa de 0,0719 ha, pe str. Meșterul Manole , pentru construcţie individuală, preţ iniţial 260 000 lei;
  3. teren cu nr.cadastral 3156201136, cu suprafaţa de 0,2332 ha, din extravilanul or. Cricova, cu modul de folosință neproductive, preţ iniţial 160 000 lei;

Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 500 lei, persoane juridice – 1000 lei și acontul de 10%  din prețul inițial. Cererile de participare la licitație se depun la secretarul Comisiei, pînă la data de 13.09.2016, ora 16.00.

Informaţii la tel.453236; 453238; 453361.

Formular de participare .doc