ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice

ANUNŢ

privind organizarea consultărilor publice  

În legătură cu problema aparută la prestarea serviciului de colectare, evacuare și depozitare a deșeurilor menajere solide, dar și ținînd cont                de faptul, că această problema vizează în particular pe fiecare locuitor                 al comunității, Î.M. ”Regia Comunal - Locativă Cricova” organizează, pentru data de 18.08.2018 ora 1700 în incinta Casei de cultură                    or. Cricova, consultări publice cu cetățenii și agenții economici din                  or. Cricova, în vederea identificării soluțiilor optime de remediere                      a problemei create în domeniul vizat.

Administrația Î.M. ”Regia Comunal – Locativă Cricova

 

Descarca documentul.