A N U N Ţ

În conformitate cu Regulamentul “Cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs “ aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare,  Primăria or.Cricova, anunţă la data de 06.07.2018, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 - jurist

Cerinţe faşă de candidat:

-cetăţean al Republicii Moldova

-studii superioare (jurisprudenta)

-cunoaşterea limbii de stat şi al limbii ruse

-abilităţi de lucru la calculator

Dosarul pentru concurs va conţine:

-formularul de participare

-CV-ul actualizat

-copia buletinului de identitate

-copia diplomei de studii

-copia carnetului de muncă

-certificarul medical

Cazier juridic sau declaraţia autentificată notarial  pe proprie răspundere.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor, pînă la data de 05.07.2018.

Descarca document.

Comunicat.