A N U N Ţ

      Primăria oraşului Cricova anunţă la data de  11.05.2017   concurs de suplinire a postului vacant de specialist  (perceptor fiscal).

     Documentele se vor depune în incinta Primăriei or. Cricova, str.Chişinăului, 90, pînă la data de 10.05.2017, ora 15-00.

Informaţii suplimentare la tel: 453-236.

 


http://primariacricova.md/images/u/12/files/ANUNT%20concurs%20perceptor%20fiscal%2011_05_2017.doc