A N U N Ţ

Primăria or. Cricova anunță pentru data de 26.04.2018, ora10.00 în incinta Primăriei or. Cricova, str. Chișinăului, 90, desfășurarea ”licitației cu strigare” de vînzare-cumpărare a terenurilor și bunului:

Dreptul de arendă:
1.  teren cu nr. cadastral 3156301209 cu suprafața de 0,3000 ha, neproductiv, pentru amplasarea unui azil pentru animale fără adăpost, or. Cricova, extravilan, preț inițial 25 mii lei;

Vînzare-Cumpărare:
1. teren cu nr. cadastral 3156108356 cu suprafața de 0,0719 ha, pentru construcția casei individuale de locuit, str. Meșterul Manole, 6, preț inițial  260 mii lei;
2. teren cu nr. cadastral 3156106156 cu suprafața de 0,0597 ha, pentru construcții (grădini) , str. Al.Mateevici, preț inițial  160 mii lei;
3. teren cu nr. cadastral 3156105356 cu suprafața de 0,0573 ha, pentru construcții(grădini), str. Tineretului,  preț inițial  170 mii lei;
4. teren cu nr. cadastral 3156105366 cu suprafața de 0,0232 ha, pentru construcții (grădini) ,str. Tineretului, preț inițial  60 mii lei;
5. Automobil Scoda Octavia Tour, anul fabricării 2008, capacitatea  motorului 1,6 litri, preț inițial 36 900,00 lei;

Pentru participare la licitație este necesar de prezentat cererea  și setul de documente pînă la data de 25.04.2018, orele 12.00, dovada achitării acontului în mărime de 10% din prețul de vînzare a bunului și taxei de participare în mărime de 500 lei pentru persoanele fizice și 1000 lei pentru persoanele juridice.
 Informații la tel. 022 453236, 022 453238, 022 453361.