Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

LICITAȚIE

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 03.07.2024, orele 10.00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90 desfășurarea licitaţiei funciare cu strigare privind:

Vânzarea-cumpărarea terenului:

1.      teren cu nr. cadastral 3156104298 , suprafaţa de 0,08 ha, intravilan - str. Aron Pumnul 1, pentru construcții,  preț inițial de expunere   - 1 mln 500 mii  lei;

Vânzarea-cumpărarea dreptului de arendă a terenului pe 10 ani:

1.      teren cu nr. cadastral 3156108197, suprafața – 0,006 ha, intravilan - str. Șoseaua Chișinăului f/n, pentru amplasarea unui obiectiv comercial/prestări servicii provizoriu în ansamblu cu stație de așteptare a transportului urban , fără drept de privatizare,  preț inițial de expunere -  100 mii lei.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte până la data de 02.07.2024, orele 12:00:

-         cererea (formular tipizat, se completează la depunerea actelor);

-         copia actului de identitate;

-         extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;

-         procura, în cazul participării prin reprezentanți;

-          dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a terenului   (IBAN MD45TRPDAK371210B02821AB)

-         dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a dreptului de arendă asupra terenului ( IBAN MD71TRGDAK14153301510000)

-          taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei

                (IBAN MD25TRPDAK142310A11185AA)

     Doritorii de a se familiariza cu terenul expus la licitație se pot adresa la primăria or. Cricova  în anticameră la tel. (022)430-212.

   Comunicatul informativ a fost aprobat prin Decizia nr. 1/2  a comisiei de licitație conform procesului-verbal nr. 1 din 04.06.2024.