Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

ANUNȚ

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de

 Achiziția de valoare mică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

    ” Lucrări de reparații curente din cadrul IP LT Alexei Mateevici or. Cricova

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1718888643345

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21241391/   

 Telefon de contact: 022-430290