COMUNICAT INFORMATIV

 

 

         Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 09.08.2022 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90 desfășurarea licitaţiei „cu strigare” a dreptului de locațiune a terenului pe un termen de  5 ani:

  • teren cu nr. cadastral 3156101.088 cu suprafaţa de 0,07 ha, str. Chișinăului f/n, pentru construcția unui atelier de reparații auto, preţ iniţial 25  mii lei

Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat până la data de 08.08.2022, orele 12:00:

  •  cererea şi setul de documente;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul de vânzare a bunului;
  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei.

 

   IBAN pentru achitarea taxei de participare - MD25TRPDAK142310A11185AA

    IBAN pentru achitarea acontului a dreptului de locațiune a terenului -  MD71TRGDAK14153301510000.

  Informaţii la tel. (022)453-236; (022)453-361.