Concurs privind suplinirea funcţiilor vacante

     Primăria  oraşului  Cricova  anunţă concurs de suplinire a posturilor  vacante de specialiști  în cadrul Primăriei or. Cricova – 3 (trei) unități:

  1. Specialist în domeniul reglementării funciare (desfășurarea concursului – 19.04.2022, orele 10.00)
  2. Specialist în problemele tineretului (desfășurarea concursului – 20.04.2022, orele 10.00)
  3. Specialist în domeniul recruților și milităriei (desfășurarea concursului – 21.04.2022, orele 10.00)

Cerinţe față de candidați:

- cetățean al Republicii Moldova;

- cunoașterea limbii române;

- cunoașterea calculatorului: Word, Excell, Power Point;

- studii superioare și/sau specializate în domeniu.

     Termenul limită de depunere a dosarului (conform Regulamentului aprobat prin Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008) – cu o zi înainte de desfășurarea concursului pentru funcția respectivă.

 

     Informaţii suplimentare la tel: (022)453-236.